svicky-srdce-s
loutky-s
oltar3-pruh
vytraz-2-pruh
vytraz1-pruh
Předchozí
Další

Vánoce 2022

Vánoční bohoslužby ke stažení: vánoční bohoslužby 2022

24.12.2010 – Štědrý den (Sobota)
16.00 – Trutnov NPM
20.00 – Pilníkov
21.00 – Libeč – Bohoslužba slova
22.00 – Zlatá Olešnice – Bohoslužba slova
22.00 – Královec – Bohoslužba slova
22.00 – Žacléř
24.00 – Trutnov NPM

Číst dál

Duchovní obnova

  Adventní duchovní obnova     9-10.12. 2022 Duchovní obnovu povede otec THLIC. DAVID BOUMA, TH.D. Téma: „Čekat nečekané“

Číst dál

Nabídka práce

OSM referent+st.technik-202211

Červená středa

Připojte se k modlitbám za pronásledované křesťany! Přinášíme vám novénu k iniciativě Červená středa, která je mezinárodní připomínkou za pronásledované pro víru. Novéna začíná v pondělí 14. listopadu a končí v úterý 22. listopadu 2022. Novéna ve formátu pdf je ke stažení na www.cirkev.cz

Trutnovské vikariátko

Číst dál

Týden modliteb za mládež

V týdnu od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Vyvrcholením Týdne bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi.

Číst dál

Dušičky

Obřady: – na trutnovské hřbitově 2.11. od 16:00 – mše svatá v arciděkanském kostele – ráno od 8:30 a večer od 18:00 – mše svatá v Žacléři od 16:00 – pobožnost na hřbitově ve Voletinách po nedělní mši svaté 6.11. Vzadu na stolečku v kostele je připravena krabička, kam můžete vhazovat lístky s prosbami za zemřelé. Přímluvy lze vhazovat také do farní schránky. Plnomocné odpustky – čti dále

Číst dál

Misijní neděle

Na  neděli  23.10.  je vyhlášena sbírka na misie a další neděli 30.10. budeme slavit ranní mši svatou společně s Misijním klubkem a také se můžete těšit na Misijní jarmark, kde děti představí své výrobky. Výtěžek ze sbírky i  z Misijního jarmarku bude zaslán na Papežská misijní díla. Všechny farníky srdečně zveme!

Netradiční setkání v síni Bohuslava Martinů

11. 10. 2022 autor: Štěpán Vojáček Dovolujeme si Vás pozvat na jedno neobvyklé setkání. Ta neobvyklost je v tom, že se setkání uskuteční v síni Bohuslava Martinů v Trutnově dne 22.10.2022 od 16:00 h. do 17:30 h. Jedná se o synodální setkání farností: Trutnov, Horní Staré Město a Poříčí. Zvaní jsou ale všichni, rádi uvítáme lidi z jiných farností, z jiných církví nebo lidi, kteří ve svém životě naši víru nemají. I když už celostátní synodální setkání proběhlo, je tento proces stále živý.

Číst dál

Proběhlo celostátní setkání mládeže. Čeká nás setkání mladých z trutnovského vikariátu

Ve dnech 9. – 14. srpna proběhlo v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže, kterého se vedle mnohých mladých z naší farnosti zúčastnilo také dalších přibližně čtyři a půl tisíce účastníků. Hlavní duchovní program byl zaměřen na postavu svatého apoštola Pavla.

Číst dál

Dny evropského dědictví

Dne 10. 9. 2022 proběhne v arciděkanském kostele akce Dny evropského dědictví. Více informací naleznete na přiloženém plakátu. Srdečně Vás zveme.

Číst dál

Ohlédnutí za táborem v Miletíně

V týdnu od 17. do 23. července proběhl v Miletínských lázních tradiční křesťanský tábor, kterého se účastnily i děti z trutnovské farnosti a blízkého okolí. Naším průvodcem byl král David, na jehož životním příběhu jsme si uvědomili, jak je důležité naslouchat a důvěřovat Bohu za každých okolností. David se pro nás zároveň stal vzorem věrnosti, čestnosti a čistoty srdce. Přátelskou atmosféru nenarušilo ani nezvykle horké letní počasí, a to zejména díky obětavé práci vedoucích (sportovního i skupinových) a asistentů, kteří měli pro děti stále připraveno plno her a zábavy, které těm nejmladším spolu s laskavým přístupem taktéž pomáhali překonat stesk po rodičích. Poslední večer byl ve znamení hledání talentů v oblasti divadla, hudby, poezie či humoru – a bylo se skutečně na co dívat. Děkujeme všem za podporu a modlitby, bez kterých by se podobné akce neobešly. Za vedoucí Lukáš Janda

Seniorské putování

Seniorské putování po křížové cestě ve Stanovicích u Žirče

 
Brána naděje

Vyšlapat si vlastní stopu po této cestě jsme měli v plánu dříve, než v našem kostele dozněly postní písně.
Počátkem června jsme se konečně dočkali teplých letních dnů, o kterých nám meteorologové vyprávěli, 
že jednou určitě přijdou.
Rádi jsme uvěřili příslibu pohodového výletu bez dešťových kapek.
Jak jsme se ke Stanovicím přibližovali cestou jsme míjeli několik soch světců z dílny významného sochaře baroka Jiřího Pacáka:
Apoštola dálného východu Františka Xaverského, zakladatel řádu Milosrdných bratří sochu Jana z Boha
i sv. Floriána oděného ve zbroji římského vojína.

Číst dál

Synodální výstupy farnosti

Výstupy ze synodálních setkání naší farnosti naleznete zde

Noc kostelů v Trutnově

Noc kostelů v Trutnově

V letošním roce proběhne i v našem trutnovském kostele Narození Panny Marie Noc kostelů v pátek 10.6. od 18 do 22 hodin (podrobný program NK2022_A4_na_výšku) 18:00 Zahájení 19:00 Koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica 20:00 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě I. 20:30 Prohlídka kostela s výkladem 21:30 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě II. 22:00 Závěr Doprovodný program 19:00 až 21:30 možnost výstupu na věž kostela

Setkání v Dračí rokli

V sobotu 30.4. se uskuteční akce farní čarodějnice. Setkáme se od 16:00 ve farním altánu v Dračí rokli.
Buřty, párky, pečivo každý své, pivo, limo na místě.
Kdo má zájem pomoci s přípravou dřeva, rozdělání ohně apod. je vítán již od 15:00, podrobnosti u M. Ličky.
Všichni jsou vřele vítáni!

Pomoc postiženým válkou ve farnosti

Ve spolupráci s Charitou Trutnov je vytvořena možnost odevzdávat materiální pomoc na faru. Hodiny pro přinášení materiálu jsou v pondělí, středa, pátek 8-12 hod. a každou neděli půl hodiny po ranní mši svaté (od 3.4.) Co je aktuálně potřeba bude vyvěšeno na nástěnce Charity v kostele a na facebooku Charity Trutnov. Stále zůstává každotýdenní adorace za mír na Ukrajině.

Připojme se k modlitbě za mír papeže Františka

V pátek 25. března od 17.00 hodin papež František během kajícího obřadu, zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V naší farnosti se k modlitbě připojíme při večerní páteční mši sv. 25.3.2022 v 18:00 a při mši svaté v sobotu 26.3.2022 v 18:00 Text modlitby: Zásvětná_modlitba-Ukrajina_Rusko-2022

Číst dál

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně papež František během kající bohoslužby v Rímě zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké Části vztahují právě k Rusku. Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski. Výzvu našeho biskupa Jana můžete stáhnout zde: D-20220319_Rusko-Ukrajina_zasvěcení-ČB

Číst dál

Ohlášky

Aktuální Ohlášky ke stažení…

Číst dál