Ohlédnutí za táborem v Miletíně

V týdnu od 17. do 23. července proběhl v Miletínských lázních tradiční křesťanský tábor,
kterého se účastnily i děti z trutnovské farnosti a blízkého okolí. Naším průvodcem byl král David,
na jehož životním příběhu jsme si uvědomili, jak je důležité naslouchat a důvěřovat Bohu
za každých okolností. David se pro nás zároveň stal vzorem věrnosti, čestnosti a čistoty srdce.

Přátelskou atmosféru nenarušilo ani nezvykle horké letní počasí, a to zejména díky obětavé práci vedoucích
(sportovního i skupinových) a asistentů, kteří měli pro děti stále připraveno plno her a zábavy,
které těm nejmladším spolu s laskavým přístupem taktéž pomáhali překonat stesk po rodičích.
Poslední večer byl ve znamení hledání talentů v oblasti divadla, hudby, poezie či humoru
– a bylo se skutečně na co dívat.

Děkujeme všem za podporu a modlitby, bez kterých by se podobné akce neobešly.

Za vedoucí Lukáš Janda

Seniorské putování

Seniorské putování po křížové cestě ve Stanovicích u Žirče

 
Brána naděje

Vyšlapat si vlastní stopu po této cestě jsme měli v plánu dříve, než v našem kostele dozněly postní písně.
Počátkem června jsme se konečně dočkali teplých letních dnů, o kterých nám meteorologové vyprávěli, 
že jednou určitě přijdou.
Rádi jsme uvěřili příslibu pohodového výletu bez dešťových kapek.
Jak jsme se ke Stanovicím přibližovali cestou jsme míjeli několik soch světců z dílny významného sochaře baroka Jiřího Pacáka:
Apoštola dálného východu Františka Xaverského, zakladatel řádu Milosrdných bratří sochu Jana z Boha
i sv. Floriána oděného ve zbroji římského vojína.

Číst dál

Noc kostelů v Trutnově

V letošním roce proběhne i v našem trutnovském kostele Narození Panny Marie
Noc kostelů v pátek 10.6. od 18 do 22 hodin (podrobný program NK2022_A4_na_výšku)
18:00 Zahájení
19:00 Koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica
20:00 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě I.
20:30 Prohlídka kostela s výkladem
21:30 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě II.
22:00 Závěr
Doprovodný program
19:00 až 21:30 možnost výstupu na věž kostela

Setkání v Dračí rokli

V sobotu 30.4. se uskuteční akce farní čarodějnice. Setkáme se od 16:00 ve farním altánu v Dračí rokli.
Buřty, párky, pečivo každý své, pivo, limo na místě.
Kdo má zájem pomoci s přípravou dřeva, rozdělání ohně apod. je vítán již od 15:00, podrobnosti u M. Ličky.
Všichni jsou vřele vítáni!

Pomoc postiženým válkou ve farnosti

Ve spolupráci s Charitou Trutnov je vytvořena možnost odevzdávat materiální pomoc na faru.
Hodiny pro přinášení materiálu jsou v pondělí, středa, pátek 8-12 hod.
a každou neděli půl hodiny po ranní mši svaté (od 3.4.)
Co je aktuálně potřeba bude vyvěšeno na nástěnce Charity v kostele a na facebooku Charity Trutnov.

Stále zůstává každotýdenní adorace za mír na Ukrajině.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně papež František během kající bohoslužby v Rímě
zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké Části vztahují právě k Rusku.
Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski.
Výzvu našeho biskupa Jana můžete stáhnout zde: D-20220319_Rusko-Ukrajina_zasvěcení-ČB

Číst dál

OTEVŘME DVEŘE KLEPAJÍCÍM!

Královéhradecký biskup prosí správce farností, řeholní komunity i rodiny o konkrétní pomoc Ukrajincům.
“Čelíme patrně největšímu zlu, jakého je člověk schopen – vědomému, chtěnému a extrémně krutému.
Křesťan nemůže být na vážkách, jak se zachovat.”

Číst dál