Setkání v Dračí rokli

V sobotu 30.4. se uskuteční akce farní čarodějnice. Setkáme se od 16:00 ve farním altánu v Dračí rokli.
Buřty, párky, pečivo každý své, pivo, limo na místě.
Kdo má zájem pomoci s přípravou dřeva, rozdělání ohně apod. je vítán již od 15:00, podrobnosti u M. Ličky.
Všichni jsou vřele vítáni!

Pomoc postiženým válkou ve farnosti

Ve spolupráci s Charitou Trutnov je vytvořena možnost odevzdávat materiální pomoc na faru.
Hodiny pro přinášení materiálu jsou v pondělí, středa, pátek 8-12 hod.
a každou neděli půl hodiny po ranní mši svaté (od 3.4.)
Co je aktuálně potřeba bude vyvěšeno na nástěnce Charity v kostele a na facebooku Charity Trutnov.

Stále zůstává každotýdenní adorace za mír na Ukrajině.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně papež František během kající bohoslužby v Rímě
zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké Části vztahují právě k Rusku.
Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski.
Výzvu našeho biskupa Jana můžete stáhnout zde: D-20220319_Rusko-Ukrajina_zasvěcení-ČB

Číst dál

OTEVŘME DVEŘE KLEPAJÍCÍM!

Královéhradecký biskup prosí správce farností, řeholní komunity i rodiny o konkrétní pomoc Ukrajincům.
“Čelíme patrně největšímu zlu, jakého je člověk schopen – vědomému, chtěnému a extrémně krutému.
Křesťan nemůže být na vážkách, jak se zachovat.”

Číst dál

Adorace za mír na Ukrajině

Od 18.3. 2022 bude probíhat v kapli Božího Milosrdenství každý pátek až sobotu adorace a modlitby za mír na Ukrajině.
Budeme začínat vždy v pátek mší sv. od 18. hod. a končit budeme v sobotu požehnáním v 18. hod.
Prosíme zájemce o zapsání do rozpisu stálé služby, aby adorace mohla probíhat.

Uvolňování pandemických opatření

Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření
a v kostelích již nebudou povinné respirátory.
Čeští a moravští biskupové tak zvou věřící, kteří kvůli pandemii covid-19 omezili fyzickou účast na bohoslužbách,
aby se vrátili zpět do kostelních lavic.
„Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem,
kteří si to přejí,” stojí dále v prohlášení biskupů.

Číst dál

Synoda – poslední setkání

Synodální setkání
V týdnu od 7. do 13. března 2021 proběhne poslední kolo setkání synodálních skupinek.
Je připraveno 5 skupinek dle moderátorů a můžete se přihlásit dle svého rozhodnutí.
Termín si pak domluvíte ve skupinkách (týden od 7. do 13. března 2021).

Číst dál

Synoda 2021-2023 – setkávání

SETKÁVÁNÍ SKUPINEK
V naší farnosti se budeme setkávat nejdříve ve skupinách,
které jsou již zavedeny a pracují. Jedná se o modlitební skupinky (modlitby matek/otců), seniory, mládež, společenství rodin. Teprve později vzniknou další skupinky dle nabízených témat. Průběh setkání má svá pravidla a proto setkání povedou vždy určení moderátoři.
Informace a zodpovězení dotazů zajistí otec Jano, duchovní správce a jáhen Michal, farní koordinátor