Připomínka nedožitých 90-ti let P. Jana Rybáře

V těchto dnech (přesně v pátek 16.7.2021)
by se P. Jan Rybář dožil 90-ti let
K tomuto výročí bylo připraveno několik vzpomínkových akcí,
na které vás zveme:

čtvrtek 15.7. od 8 hodin v kostele J. Křtitele ve Dvoře Králové
Rybář na poušti (vzpomínka na Jana Rybáře se čtením z jeho knih)

pátek 16.7. od 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově
mše svatá (intence za P. Jana Rybáře k nedožitým 90-tým narozeninám)

neděle 18.7. od 16 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
mše svatá (celebruje P. Václav Vacek) a předání pamětní desky P. Jana Rybáře.
Při bohoslužbě zazní Missa quinis vocibus Kryštofa Haranta

Rok rodiny a sv. Josefa

Modlíme se společně v rodině
V pátek 11. 6. 2021 požehnal náš duchovní otec P. Ján Kubis putovní ikonu svaté rodiny, a to při příležitosti 1. dne společných modliteb ke svatému Josefovi. Tato ikona bude propojovat členy naší farnosti při prožívání Roku rodiny, vyhlášeném papežem Františkem.

V kostele je připravena zapisovací tabulka s termíny pro návštěvu ikony v rodinách. Může se zapojit každý, kdo se touží přiblížit svaté rodině a intenzivněji se setkat s jejími členy v tichosti u sebe doma. Udělejte si pro svatou rodinu místo – nejen na čestném místě svého domova, ale především ve svém srdci a také v každodenních všedních činnostech. Možná právě setkání se svatou rodinou u nás doma prostřednictvím její ikony nám pomůže ledacos vyřešit nebo pochopit.

Ikona může u vás doma zůstat jeden týden, od neděle do neděle. Předávání z rodiny do rodiny proběhne vždy při mši svaté v 9 hodin anebo podle domluvy mezi zapsanými. Proto, prosím, uvádějte do tabulky své telefonní číslo. Putování začíná v neděli 27. 6. 2021.

Občas se v kostele objeví modlitby ke svatému Josefovi. Vezměte si je a Josefa oslovte. Bude rád.

Svatý Josef s Marií a Dítětem Ježíšem ať žehná celé naší farnosti.

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením

Ode dne 26. 4. 2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb.
Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:
   1. ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),
   2. dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
   3. rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.
Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Z tohoto důvodu od neděle 9. 5. 2021 už nebude zabezpečen on-line přenos mše sv. v 9.00.

Od neděle 16. 5. 2021 se vracíme k původnímu nedělnímu pořadu bohoslužeb,
mše svaté v arciděkanském kostele Narození P. Marie budou v 9.00 a v 18.30.
Mše sv. v 10.30 už od této neděle nebude.

Číst dál

Podávání svatého přijímání

Podávání sv. přijímání v arciděkanském kostele Narození P. Marie.

Několik týdnů probíhá mezi věřícími v arciděkanském kostele Narození P. Marie diskuse o způsobu
podávání svatého přijímání, která vytváří zbytečné napětí. Na jaře bylo součástí protiepidemiologických
opatření Biskupství králové-hradeckého nařízení podávání sv. přijímání jenom na ruku.
V létě bylo toto nařízení zrušeno a na podzim už obnoveno nebylo.

Vzhledem k epidemiologické situaci v okrese Trutnov a při zachování všech norem Katolické církve
a nařízení Biskupství královéhradeckého jsem jako arciděkan Římskokatolické farnosti – arciděkanství
Trutnov I. rozhodl takto:
Svaté přijímání v arciděkanském kostele Narození P. Marie je možné přijímat oběma způsoby.

Při mši svaté budou sv. přijímání podávat kněží výhradně na ruku, jáhni oběma způsoby.
Věřící, kteří trvají na přijímání do úst, jdou ke sv. přijímání jako poslední.

Věřím, že toto mé rozhodnutí uklidní situaci mezi věřícími a ukončí diskusi,
která vnáší mezi věřící zbytečné napětí.
ICLic. ThLic. Ján Kubis arciděkan

On-line přenosy bohoslužeb

Pokračují přenosy nedělních bohoslužeb z našeho kostela Narození Panny Marie vždy v 9:00 hodin.
Minulý týden jsme měli technické potíže, za které se omlouváme a pracujeme na jejich odstranění.
Připojení je stále stejné a je nyní trvale uvedeno na panelu v pravé části hlavní stránky našeho webu.
Nedělní bohoslužby on-line

Aktuální situace k 21.2.2021

Jsme často dotazování na aktuální stav pandemických opatření, která platí pro účast na bohoslužbách.
Souhrnně jsou všechna opatření dostupná na webu diecéze zde
Zatím pro nás platí obsazení 10% kapacity kostela (zapisujeme se na nedělní mše svaté), 
dodržování odstupů jak při sezení na místech, tak při pohybu v kostele (sv. přijímání)
Samozřejmostí je ochrana úst a nosu (dnes již respirátory FFP2) a použití dezinfekce.

 

Dopis od předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila

Na úmrtí otce Rybáře reagoval i osobním dopisem předseda Senátu Parlamentu České
republiky Miloš Vystrčil:

Vážený pane arciděkane,

s velkou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí P. Jana Rybáře SJ. Dovolte, prosím, abych Vám, všem jeho farníkům,
přátelům a blízkým vyjádřil za Senát Parlamentu České republiky i jménem svým upřímnou soustrast.

Pan farář Rybář byl celým svým životem svědkem víry a pravdy – i v těch nejtěžších chvílích,
kdy byl komunistickým režimem uvězněn a dlouhé roky pronásledován státní tajnou policií,
kdy jako pétépák vykonával těžkou práci.

Vždy byl lidem velkou oporou, doprovázel je s laskavým pochopením i vtipným nadhledem.

Jsem velmi rád, že P. Jan Rybář SJ byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu České republiky.
Vím, že jeho lidský i kněžský odkaz zůstane trvale v srdcích mnoha lidí. Čest jeho památce!

S úctou Miloš Vystrčil
V Praze dne 21. ledna 2020

Dopis předsedy Senátu PČR

Sobotní rozloučení s e zesnulým P. Janem Rybářem SJ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 V sobotu, 23. ledna 2021 jsme se v kostele Narození Panny Marie|
v Trutnově rozloučili s P. Janem Rybářem SJ. Knězem, který se narodil
16.07.1931 v Bílovicích na Svitavou a v roce 1969 zahájil svou
oficiální kněžskou službu jako kaplan v Trutnově 3-Poříčí.
Zde a v mnoha dalších okolních farnostech sloužil až do roku 1986,
kdy byl přeložen do nedalekých Janských Lázní.
Po roce 1989 byl až do svého odchodu do důchodu knězem
v Rychnově nad Kněžnou, aby se pak již trvale navrátil (v roce 2004)
do svého milovaného Podkrkonoší, kde dál jako duchovní sloužil v okolních farnostech a kde dne 14.01. ukončil svou pozemskou pouť

Číst dál

Rozloučení s P. Janem Rybářem

Rozloučení s P. Janem Rybářem, který zemřel ve čtvrtek 14.1.2021,
bude tuto sobotu 23. ledna 2021 od 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově.
P. Jan by si zasloužil pohřeb s účastí mnoha jeho přátel a příznivců.
Současná situace to však nedovoluje. Účast v kostele bude proto možná pouze pro pozvané.
Obřad bude ale přenášet TV NOE v televizním i internetovém vysílání.
Stačí kliknout na položku ŽIVĚ zde nebo v horním menu webu TV Noe.
Plánuje se i přenos na venkovní obrazovku (pokud se to technicky zvládne)

V sobotu odpoledne od 15 do 17 hodin bude také možnost osobního rozloučení a modlitby za otce Jana
v kostele Narození Panny Marie v Trutnově, kde bude vystavena rakev. V kostele budou také připraveny
kondolenční archy.
Poté bude tělo zesnulého převezeno do Bílovic nad Svitavou. kde bude následující den
po mši svaté v 9:30 hodin uloženo do rodinného hrobu.
I tato mše svatá bude přenášena a můžeme se připojit na: mše Bílovice 24.1. v 9:30

Jan Rybář – parte
Jan Rybář – parte SJ

Vzpomínky na Jana Rybáře:
Oslava 85-tých narozenin P. Jana Rybáře
P. Jan Rybář v Bílovicích nad Svitavou
Příběhy kněze 20. století
Těším se na církev za 5 tisíc let
Tři stupně svatosti
Adventní duchovní obnova s P. Janem Rybářem