svicky-srdce-s
loutky-s
oltar3-pruh
vytraz-2-pruh
vytraz1-pruh
Předchozí
Další

Ohlédnutí za táborem v Miletíně

V týdnu od 17. do 23. července proběhl v Miletínských lázních tradiční křesťanský tábor,
kterého se účastnily i děti z trutnovské farnosti a blízkého okolí. Naším průvodcem byl král David,
na jehož životním příběhu jsme si uvědomili, jak je důležité naslouchat a důvěřovat Bohu
za každých okolností. David se pro nás zároveň stal vzorem věrnosti, čestnosti a čistoty srdce.

Přátelskou atmosféru nenarušilo ani nezvykle horké letní počasí, a to zejména díky obětavé práci vedoucích
(sportovního i skupinových) a asistentů, kteří měli pro děti stále připraveno plno her a zábavy,
které těm nejmladším spolu s laskavým přístupem taktéž pomáhali překonat stesk po rodičích.
Poslední večer byl ve znamení hledání talentů v oblasti divadla, hudby, poezie či humoru
– a bylo se skutečně na co dívat.

Děkujeme všem za podporu a modlitby, bez kterých by se podobné akce neobešly.

Za vedoucí Lukáš Janda

Seniorské putování

Seniorské putování po křížové cestě ve Stanovicích u Žirče

 
Brána naděje

Vyšlapat si vlastní stopu po této cestě jsme měli v plánu dříve, než v našem kostele dozněly postní písně.
Počátkem června jsme se konečně dočkali teplých letních dnů, o kterých nám meteorologové vyprávěli, 
že jednou určitě přijdou.
Rádi jsme uvěřili příslibu pohodového výletu bez dešťových kapek.
Jak jsme se ke Stanovicím přibližovali cestou jsme míjeli několik soch světců z dílny významného sochaře baroka Jiřího Pacáka:
Apoštola dálného východu Františka Xaverského, zakladatel řádu Milosrdných bratří sochu Jana z Boha
i sv. Floriána oděného ve zbroji římského vojína.

Číst dál

Synodální výstupy farnosti

Výstupy ze synodálních setkání naší farnosti naleznete zde

Noc kostelů v Trutnově

Noc kostelů v Trutnově

V letošním roce proběhne i v našem trutnovském kostele Narození Panny Marie Noc kostelů v pátek 10.6. od 18 do 22 hodin (podrobný program NK2022_A4_na_výšku) 18:00 Zahájení 19:00 Koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica 20:00 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě I. 20:30 Prohlídka kostela s výkladem 21:30 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě II. 22:00 Závěr Doprovodný program 19:00 až 21:30 možnost výstupu na věž kostela

Setkání v Dračí rokli

V sobotu 30.4. se uskuteční akce farní čarodějnice. Setkáme se od 16:00 ve farním altánu v Dračí rokli.
Buřty, párky, pečivo každý své, pivo, limo na místě.
Kdo má zájem pomoci s přípravou dřeva, rozdělání ohně apod. je vítán již od 15:00, podrobnosti u M. Ličky.
Všichni jsou vřele vítáni!

Pomoc postiženým válkou ve farnosti

Ve spolupráci s Charitou Trutnov je vytvořena možnost odevzdávat materiální pomoc na faru. Hodiny pro přinášení materiálu jsou v pondělí, středa, pátek 8-12 hod. a každou neděli půl hodiny po ranní mši svaté (od 3.4.) Co je aktuálně potřeba bude vyvěšeno na nástěnce Charity v kostele a na facebooku Charity Trutnov. Stále zůstává každotýdenní adorace za mír na Ukrajině.

Připojme se k modlitbě za mír papeže Františka

V pátek 25. března od 17.00 hodin papež František během kajícího obřadu, zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V naší farnosti se k modlitbě připojíme při večerní páteční mši sv. 25.3.2022 v 18:00 a při mši svaté v sobotu 26.3.2022 v 18:00 Text modlitby: Zásvětná_modlitba-Ukrajina_Rusko-2022

Číst dál

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně papež František během kající bohoslužby v Rímě zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké Části vztahují právě k Rusku. Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski. Výzvu našeho biskupa Jana můžete stáhnout zde: D-20220319_Rusko-Ukrajina_zasvěcení-ČB

Číst dál

Ohlášky

Aktuální Ohlášky ke stažení…

Číst dál

OTEVŘME DVEŘE KLEPAJÍCÍM!

Královéhradecký biskup prosí správce farností, řeholní komunity i rodiny o konkrétní pomoc Ukrajincům. “Čelíme patrně největšímu zlu, jakého je člověk schopen – vědomému, chtěnému a extrémně krutému. Křesťan nemůže být na vážkách, jak se zachovat.”

Číst dál

Adorace za mír na Ukrajině

Od 18.3. 2022 bude probíhat v kapli Božího Milosrdenství každý pátek až sobotu adorace a modlitby za mír na Ukrajině. Budeme začínat vždy v pátek mší sv. od 18. hod. a končit budeme v sobotu požehnáním v 18. hod. Prosíme zájemce o zapsání do rozpisu stálé služby, aby adorace mohla probíhat.

Uvolňování pandemických opatření

Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření a v kostelích již nebudou povinné respirátory. Čeští a moravští biskupové tak zvou věřící, kteří kvůli pandemii covid-19 omezili fyzickou účast na bohoslužbách, aby se vrátili zpět do kostelních lavic. „Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí,” stojí dále v prohlášení biskupů.

Číst dál

Synoda – poslední setkání

Synodální setkání V týdnu od 7. do 13. března 2021 proběhne poslední kolo setkání synodálních skupinek. Je připraveno 5 skupinek dle moderátorů a můžete se přihlásit dle svého rozhodnutí. Termín si pak domluvíte ve skupinkách (týden od 7. do 13. března 2021).

Číst dál

Synoda 2021-2023 – setkávání

SETKÁVÁNÍ SKUPINEK V naší farnosti se budeme setkávat nejdříve ve skupinách, které jsou již zavedeny a pracují. Jedná se o modlitební skupinky (modlitby matek/otců), seniory, mládež, společenství rodin. Teprve později vzniknou další skupinky dle nabízených témat. Průběh setkání má svá pravidla a proto setkání povedou vždy určení moderátoři. Informace a zodpovězení dotazů zajistí otec Jano, duchovní správce a jáhen Michal, farní koordinátor

SYNODA 2021-2023 – úvod

Základní informace a pozvání na společnou cestu

„Putující Boží lid“: tento pohled na nás, křesťany, nabízí hlavní logo nadcházejícího synodálního procesu. Jsme společně na cestě, celkově v dějinách i v konkrétnosti našich
jednotlivých životů. Toto společné putování tvoří všichni, kdo byli skrze křest přivtěleni k tomu Božímu lidu v průběhu celých dějin lidstva.

Mohutný strom, oplývající moudrostí a září, se tyčí do nebes. Jako znamení života a naděje je vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena eucharistie, zářící jako slunce. Příčná ramena, otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem na Ducha Svatého.

Číst dál

Seminář Život v Duchu

UPOZORNĚNÍ Z důvodu karantény a nemoci covid se seminář přerušuje. O pokračování budeme účastníky včas informovat.

Zveme všechny zájemce o prohloubení duchovního života na seminář Život v Duchu Svatém který připravujeme v naší farnosti.

Jsi pokřtěný, je ti víc jak 14 let, žiješ ve víře v Boha? Pojď zažít, že Bůh miluje konkrétně tebe. Začínáme v neděli 3. 10. v 19:30 hodin na faře v Trutnově. Za pořádající tým Marie Mandysová

Číst dál

Zahajujeme farní aktivity…

Prázdniny končí a pomalu se vrátíme k normálnímu farnímu životu.
A hned počátkem září nás čekají:
Pravidelné akce:
– středa 1.9. 2021 od 19 hodin na faře bude setkání PRF
– čtvrtek 2.9.2021 od 15 hodin zveme seniory k úvodnímu setkání
– sobota 4.9.2021 od 15 hodin proběhne v Dračí rokli farní den (všichni jsou zváni)
– neděle 5.9.2021 od 9 hodin bude mše svatá pro děti s žehnáním do nového školního roku
– úterý 7.9.2021 po večerní mši svaté příprava na nedělní liturgii

Výuka náboženství: 
– přihlášky do konce srpna
– domluva rozvrhu v prvním zářijovém týdnu – bude upřesněno
– výuka od října dle rozvrhu

Zrušení dispenze

Uvádíme v plném znění dopis otce biskupa Jana:

Milí spolubratři, ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů: – příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, – povinná karanténa, – dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), – omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

V Kristu Váš biskup Jan

Rok rodiny a sv. Josefa

Modlíme se společně v rodině V pátek 11. 6. 2021 požehnal náš duchovní otec P. Ján Kubis putovní ikonu svaté rodiny, a to při příležitosti 1. dne společných modliteb ke svatému Josefovi. Tato ikona bude propojovat členy naší farnosti při prožívání Roku rodiny, vyhlášeném papežem Františkem.

V kostele je připravena zapisovací tabulka s termíny pro návštěvu ikony v rodinách. Může se zapojit každý, kdo se touží přiblížit svaté rodině a intenzivněji se setkat s jejími členy v tichosti u sebe doma. Udělejte si pro svatou rodinu místo – nejen na čestném místě svého domova, ale především ve svém srdci a také v každodenních všedních činnostech. Možná právě setkání se svatou rodinou u nás doma prostřednictvím její ikony nám pomůže ledacos vyřešit nebo pochopit.

Ikona může u vás doma zůstat jeden týden, od neděle do neděle. Předávání z rodiny do rodiny proběhne vždy při mši svaté v 9 hodin anebo podle domluvy mezi zapsanými. Proto, prosím, uvádějte do tabulky své telefonní číslo. Putování začíná v neděli 27. 6. 2021.

Občas se v kostele objeví modlitby ke svatému Josefovi. Vezměte si je a Josefa oslovte. Bude rád.

Svatý Josef s Marií a Dítětem Ježíšem ať žehná celé naší farnosti.

Dopis od předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila

Na úmrtí otce Rybáře reagoval i osobním dopisem předseda Senátu Parlamentu České
republiky Miloš Vystrčil:

Vážený pane arciděkane,

s velkou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí P. Jana Rybáře SJ. Dovolte, prosím, abych Vám, všem jeho farníkům,
přátelům a blízkým vyjádřil za Senát Parlamentu České republiky i jménem svým upřímnou soustrast.

Pan farář Rybář byl celým svým životem svědkem víry a pravdy – i v těch nejtěžších chvílích,
kdy byl komunistickým režimem uvězněn a dlouhé roky pronásledován státní tajnou policií,
kdy jako pétépák vykonával těžkou práci.

Vždy byl lidem velkou oporou, doprovázel je s laskavým pochopením i vtipným nadhledem.

Jsem velmi rád, že P. Jan Rybář SJ byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu České republiky.
Vím, že jeho lidský i kněžský odkaz zůstane trvale v srdcích mnoha lidí. Čest jeho památce!

S úctou Miloš Vystrčil
V Praze dne 21. ledna 2020

Dopis předsedy Senátu PČR