svicky-srdce-s
loutky-s
oltar3-pruh
vytraz-2-pruh
vytraz1-pruh
Předchozí
Další

Seminář Život v Duchu

Zveme všechny zájemce
o prohloubení duchovního života na seminář
Život v Duchu Svatém
který připravujeme v naší farnosti.

Jsi pokřtěný, je ti víc jak 14 let, žiješ ve víře v Boha?
Pojď zažít, že Bůh miluje konkrétně tebe.
Začínáme v neděli 3. 10. v 19:30 hodin na faře v Trutnově.
Za pořádající tým Marie Mandysová

Číst dál

Zahajujeme farní aktivity…

Prázdniny končí a pomalu se vrátíme k normálnímu farnímu životu.
A hned počátkem září nás čekají:
Pravidelné akce:
– středa 1.9. 2021 od 19 hodin na faře bude setkání PRF
– čtvrtek 2.9.2021 od 15 hodin zveme seniory k úvodnímu setkání
– sobota 4.9.2021 od 15 hodin proběhne v Dračí rokli farní den (všichni jsou zváni)
– neděle 5.9.2021 od 9 hodin bude mše svatá pro děti s žehnáním do nového školního roku
– úterý 7.9.2021 po večerní mši svaté příprava na nedělní liturgii

Výuka náboženství: 
– přihlášky do konce srpna
– domluva rozvrhu v prvním zářijovém týdnu – bude upřesněno
– výuka od října dle rozvrhu

Zrušení dispenze

Uvádíme v plném znění dopis otce biskupa Jana:

Milí spolubratři, ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů: – příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, – povinná karanténa, – dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), – omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

V Kristu Váš biskup Jan

Rok rodiny a sv. Josefa

Modlíme se společně v rodině V pátek 11. 6. 2021 požehnal náš duchovní otec P. Ján Kubis putovní ikonu svaté rodiny, a to při příležitosti 1. dne společných modliteb ke svatému Josefovi. Tato ikona bude propojovat členy naší farnosti při prožívání Roku rodiny, vyhlášeném papežem Františkem.

V kostele je připravena zapisovací tabulka s termíny pro návštěvu ikony v rodinách. Může se zapojit každý, kdo se touží přiblížit svaté rodině a intenzivněji se setkat s jejími členy v tichosti u sebe doma. Udělejte si pro svatou rodinu místo – nejen na čestném místě svého domova, ale především ve svém srdci a také v každodenních všedních činnostech. Možná právě setkání se svatou rodinou u nás doma prostřednictvím její ikony nám pomůže ledacos vyřešit nebo pochopit.

Ikona může u vás doma zůstat jeden týden, od neděle do neděle. Předávání z rodiny do rodiny proběhne vždy při mši svaté v 9 hodin anebo podle domluvy mezi zapsanými. Proto, prosím, uvádějte do tabulky své telefonní číslo. Putování začíná v neděli 27. 6. 2021.

Občas se v kostele objeví modlitby ke svatému Josefovi. Vezměte si je a Josefa oslovte. Bude rád.

Svatý Josef s Marií a Dítětem Ježíšem ať žehná celé naší farnosti.

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením

Ode dne 26. 4. 2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:    1. ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),    2. dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,    3. rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti. Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Z tohoto důvodu od neděle 9. 5. 2021 už nebude zabezpečen on-line přenos mše sv. v 9.00.

Od neděle 16. 5. 2021 se vracíme k původnímu nedělnímu pořadu bohoslužeb, mše svaté v arciděkanském kostele Narození P. Marie budou v 9.00 a v 18.30. Mše sv. v 10.30 už od této neděle nebude.

Číst dál

Podávání svatého přijímání

Podávání sv. přijímání v arciděkanském kostele Narození P. Marie.

Několik týdnů probíhá mezi věřícími v arciděkanském kostele Narození P. Marie diskuse o způsobu podávání svatého přijímání, která vytváří zbytečné napětí. Na jaře bylo součástí protiepidemiologických opatření Biskupství králové-hradeckého nařízení podávání sv. přijímání jenom na ruku. V létě bylo toto nařízení zrušeno a na podzim už obnoveno nebylo.

Vzhledem k epidemiologické situaci v okrese Trutnov a při zachování všech norem Katolické církve a nařízení Biskupství královéhradeckého jsem jako arciděkan Římskokatolické farnosti – arciděkanství Trutnov I. rozhodl takto: Svaté přijímání v arciděkanském kostele Narození P. Marie je možné přijímat oběma způsoby.

Při mši svaté budou sv. přijímání podávat kněží výhradně na ruku, jáhni oběma způsoby. Věřící, kteří trvají na přijímání do úst, jdou ke sv. přijímání jako poslední.

Věřím, že toto mé rozhodnutí uklidní situaci mezi věřícími a ukončí diskusi, která vnáší mezi věřící zbytečné napětí. ICLic. ThLic. Ján Kubis arciděkan

On-line přenosy bohoslužeb

Pokračují přenosy nedělních bohoslužeb z našeho kostela Narození Panny Marie vždy v 9:00 hodin. Minulý týden jsme měli technické potíže, za které se omlouváme a pracujeme na jejich odstranění. Připojení je stále stejné a je nyní trvale uvedeno na panelu v pravé části hlavní stránky našeho webu. Nedělní bohoslužby on-line

Aktuální situace k 21.2.2021

Jsme často dotazování na aktuální stav pandemických opatření, která platí pro účast na bohoslužbách.
Souhrnně jsou všechna opatření dostupná na webu diecéze zde
Zatím pro nás platí obsazení 10% kapacity kostela (zapisujeme se na nedělní mše svaté), 
dodržování odstupů jak při sezení na místech, tak při pohybu v kostele (sv. přijímání)
Samozřejmostí je ochrana úst a nosu (dnes již respirátory FFP2) a použití dezinfekce.

 

Dopis od předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila

Na úmrtí otce Rybáře reagoval i osobním dopisem předseda Senátu Parlamentu České
republiky Miloš Vystrčil:

Vážený pane arciděkane,

s velkou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí P. Jana Rybáře SJ. Dovolte, prosím, abych Vám, všem jeho farníkům,
přátelům a blízkým vyjádřil za Senát Parlamentu České republiky i jménem svým upřímnou soustrast.

Pan farář Rybář byl celým svým životem svědkem víry a pravdy – i v těch nejtěžších chvílích,
kdy byl komunistickým režimem uvězněn a dlouhé roky pronásledován státní tajnou policií,
kdy jako pétépák vykonával těžkou práci.

Vždy byl lidem velkou oporou, doprovázel je s laskavým pochopením i vtipným nadhledem.

Jsem velmi rád, že P. Jan Rybář SJ byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu České republiky.
Vím, že jeho lidský i kněžský odkaz zůstane trvale v srdcích mnoha lidí. Čest jeho památce!

S úctou Miloš Vystrčil
V Praze dne 21. ledna 2020

Dopis předsedy Senátu PČR

Sobotní rozloučení s e zesnulým P. Janem Rybářem SJ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 V sobotu, 23. ledna 2021 jsme se v kostele Narození Panny Marie| v Trutnově rozloučili s P. Janem Rybářem SJ. Knězem, který se narodil 16.07.1931 v Bílovicích na Svitavou a v roce 1969 zahájil svou oficiální kněžskou službu jako kaplan v Trutnově 3-Poříčí. Zde a v mnoha dalších okolních farnostech sloužil až do roku 1986, kdy byl přeložen do nedalekých Janských Lázní. Po roce 1989 byl až do svého odchodu do důchodu knězem v Rychnově nad Kněžnou, aby se pak již trvale navrátil (v roce 2004) do svého milovaného Podkrkonoší, kde dál jako duchovní sloužil v okolních farnostech a kde dne 14.01. ukončil svou pozemskou pouť

Číst dál

Rozloučení s P. Janem Rybářem

Rozloučení s P. Janem Rybářem, který zemřel ve čtvrtek 14.1.2021,
bude tuto sobotu 23. ledna 2021 od 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově.
P. Jan by si zasloužil pohřeb s účastí mnoha jeho přátel a příznivců.
Současná situace to však nedovoluje. Účast v kostele bude proto možná pouze pro pozvané.
Obřad bude ale přenášet TV NOE v televizním i internetovém vysílání.
Stačí kliknout na položku ŽIVĚ zde nebo v horním menu webu TV Noe.
Plánuje se i přenos na venkovní obrazovku (pokud se to technicky zvládne)

V sobotu odpoledne od 15 do 17 hodin bude také možnost osobního rozloučení a modlitby za otce Jana
v kostele Narození Panny Marie v Trutnově, kde bude vystavena rakev. V kostele budou také připraveny
kondolenční archy.
Poté bude tělo zesnulého převezeno do Bílovic nad Svitavou. kde bude následující den
po mši svaté v 9:30 hodin uloženo do rodinného hrobu.
I tato mše svatá bude přenášena a můžeme se připojit na: mše Bílovice 24.1. v 9:30

Jan Rybář – parte
Jan Rybář – parte SJ

Vzpomínky na Jana Rybáře:
Oslava 85-tých narozenin P. Jana Rybáře
P. Jan Rybář v Bílovicích nad Svitavou
Příběhy kněze 20. století
Těším se na církev za 5 tisíc let
Tři stupně svatosti
Adventní duchovní obnova s P. Janem Rybářem

Zemřel P. Jan Rybář

Ve čtvrtek 14.1.2021 večer zemřel kněz, řeholník SJ, otec, přítel, výjimečný, laskavý a milý člověk P. Jan Rybář, který by se letos 16.7. dožil 90-ti let

Děkujme Bohu za jeho život i za příležitost, že jsme s ním mohli kráčet za Kristem. Provázejme ho svými modlitbami. Podrobněji o životě P. Jana: www.bihk.cz www.christnet.eu www.jesuit.cz

Aktuální situace v tomto týdnu

Od neděle 3.1.2021 stále platí protipandemická opatření dle 5. stupně PES (zatím prodlouženo do 22.1.2021) 
S tím souvisí omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10% kapacity – pro náš kostel max. cca 30 lidí.
Zapisujte se proto do seznamu bohoslužeb.

Číst dál

Přímý přenos nedělních bohoslužeb

Nedělní mše svaté vysíláme každou neděli od 9:00 hodin z kostela Narození Panny Marie přímým přenosem na internetu. Připojení je kliknutím zde:

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA on-line

nebo na internetové adrese: https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A (adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče) Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být alespoň duchovně přítomni ve farním společenství při nedělní mši svaté ve svém kostele (kapli).

Číst dál

Výzva našich biskupů

Výzva našich biskupů
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací
na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící, 
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní,
v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou.

Číst dál

Výzva ČBK k modlitbě růžence

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence: Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Aktuálně COVID-19

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech, včetně celebranta a asistence. Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně. Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků. Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Číst dál

Aktuální opatření

V těchto dnech dochází opět k nařízení plošných opatření proti šíření koronaviru.
ČBK: „Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů
dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních
organizovaných hromadných akcích nad 100 osob

Číst dál

Zpravodaj

Aktuální Farní zpravodaj ke stažení…

Číst dál

Náměty pro duchovní život v této době

Neseme v těchto dnech odpovědnost nejen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Buďme ohleduplní. (z výzvy našich biskupů ze dne 16.3.) Milí farníci, jak víme z různých médií, omezení volného pohybu a shromažďování v době karantény zasáhne také náš duchovní život. Nejsou slouženy bohoslužby (a to ani pro malý počet přítomných), nemůžeme se setkávat ke společným modlitbám. Máme také omezený přístup ke svátostem, je umožněna pouze individuální duchovní péče a to ve zvláštních případech.

Číst dál