Bohoslužby v Trutnově

Pravidelné bohoslužby  

Zde uvádíme pravidelný pořádek bohoslužeb v Trutnově a okolních farnostech. Výjimečně může dojít ke změnám (např. během letních prázdnin), které jsou uvedeny vždy v ohláškách nebo ve farním zpravodaji a zde na webu v Aktualitách.

TRUTNOV I – ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

NEDĚLE 09:00    mše svatá
18:30    mše svatá
PONDĚLÍ 18:00    mše svatá (1. pondělí v měsíci v rámci setkání seniorů, je-li ohlášeno)
ÚTERÝ 18:00    mše svatá (za farnost)
STŘEDA 08:30    mše svatá 
ČTVRTEK 18:00    mše svatá
PÁTEK 17:00    adorace, výstav NSO
18:00    mše svatá
SOBOTA 08:30     bohoslužba slova s ranními chválami (pokud je přítomen kněz, je mše svatá)

Svátost smíření
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou ve všední dny, a před nedělní večerní mší svatou.
Před nedělní ranní mší svatou dle oznámení (ohlášky, zpravodaj)

Půl hodiny před každou bohoslužbou ve všední dny a před nedělní večerní mší svatou se modlíme Růženec.

TRUTNOV III (POŘÍČÍ) – KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

(4. neděle v měsíci v kostele sv. Josefa ve Voletinách)

NEDĚLE  07:45    mše svatá

ŽACLÉŘ – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

NEDĚLE  11:00    mše svatá