Duchovní naší farnosti

ICLic. ThLic. Ján Kubis, kněz, 
arciděkan Římskokatolické farnosti – arciděkanství Trutnov I a vikář vikariátu Trutnov
administrátor excurrendo farnosti Trutnov III – Poříčí a farnosti Žacléř

Ján Kubis pochází z východního Slovenska z města Medzilaborce. Tam navštěvoval základní školu a Gymnázium, kde maturoval v r. 1994. Po ukončení základní vojenské služby začal v r. 1995 teologická studia na RKCMBF UK Bratislava, Teologický institut Košice. Kněžskou formaci absolvoval v Seminári sv. Karola Boromejského v Košicích.

Po roční pastorační praxi ve farnosti Humenné a devítiměsíční pastorační praxi ve farnosti Voděrady nastoupil v r. 2000 na KTF UK a do Arcibiskupského semináře v Praze. KTF UK ukončil v r. 2002. Téhož roku v červnu na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla byl vysvěcen na jáhna a v září na svátek sv. Matouše přijal kněžské svěcení z rukou tehdejšího královéhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky OP.

V letech 2002 až 2006 působil jako farní vikář (kaplan) v České Třebové, od 1. 8. 2006 byl administrátorem farnosti Dolní Dobrouč a k 1. 8. 2018 byl jmenován královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem arciděkanem v Trutnově. V r. 2012 získal licenciát z teologie na PWT ve Wroclavi a v r. 2016 licenciát z kanonického práva na Katolické univerzitě v Lublinu. Od r. 2012 pracuje na Diecézním církevním soudu v Hradci Králové.
…na stránkách diecéze

 

PhDr. Mgr. Jiří Pilz, kněz
vypomáhá ve farnosti

Narodil se v Opočně v roce 1971, svátek má 24.4.
Vystudoval katolickou teologii na KTF UK v Praze (Mgr.) a jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (PhDr.). Kněžské svěcení přijal 12. 7. 1997, posledním ustanovením byl děkanem ve farnosti Kostelec nad Orlicí, působí i jako psycholog ve zdravotnictví,  je členem Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR.
…na stránkách diecéze

 

Josef  Čížek, 
trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Narodil se v Dolních Bučicích v roce 1945, svátek má 19.3.
Jáhenské svěcení přijal 27.9.2014. Jeho hlavní činností je duchovní péče o nemocné a staré lidi, podílí se na organizaci modlitebních setkání, slouží při liturgii.
…na stránkách diecéze

 

Ing. Bc. Michal Nesvadba
trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti
kaplan pro charitu vikariátu Trutnov

Narodil se v Uherské Hradišti v roce 1955,  svátek má 29. září
Jáhenské svěcení přijal 27.9.2014 v Trutnově. Ve farnosti je zapojen do pastorace, přípravy lektorů a organizace akcí farnosti. Spolupracuje s OCh Trutnov
…na stránkách diecéze

 

Mgr. Lukáš Janda
trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Narodil se v Trutnově v roce 1981,  svátek má 18. října
Jáhenské svěcení přijal 16.10. 2021 v Hradci Králové. Ve farnosti je zapojen do pastorace, přípravy ministrantů a programů pro děti a mládež. Vyučuje náboženství.
…na stránkách diecéze