Modlitební společenství

Všechny, kdo vnitřně touží po společné modlitbě a možnosti sdílet radost z víry s ostatními, zveme na modlitební setkání, která se konají každou středu od 18. hodin v kapli Božího milosrdenství.

Spojuje nás radost z přítomnosti Krista v celém stvoření, naslouchání Božímu slovu skrze Písmo svaté a společná modlitba spojená s prosbami za vše, co nás tíží a potřebuje Boží pomoc.

Těšíme se na vás.

Za modlitební společenství jáhen Lukáš.