Senioři

Ke vzniku společenství seniorů při farnostech Královehradecké diecéze přispěla iniciativa biskupa Karla Otčenáška muselo to být před rokem 2011, než pana biskupa Karla povolal Pán.

Zdejší trutnovské společenství není nijak široké scházíme se jedenkrát za měsíc v počtu kolem deseti. Účast žen je více jak poloviční. Mnozí z nás již dosáhli sedmdesáti a více let. Minulý rok jsem se sám ujal péče o program a schůzky našeho společenství. Dosavadní vedoucí pí. Marie S., které bych chtěl moc za její dlouholetou práci poděkovat, neboť se nám věnovala řadu let, program měla vždy pečlivě připravený a duchovně orientovaný. Stála i u iniciativy obvazy pro misie. Do této misijní práce, která u nás běžela několik let se ji dařilo zapojit mnohé farnice.  Jehlic se chápaly ženy bez rozdílu věku i víry. Vzhledem k slábnoucím silám pí. Marie S. předala žezlo dál.

Do ledna loňského roku naše setkání významně svou účasti obohacoval páter Jan Rybář SJ. Vždy jsme si z jeho účasti odnesli mnohá obohacení.

Jak jsem řekl péči o skupinku jsem se ujal v době kdy nám naše schůzky stěžuje covid 19. To se projevuje na účasti i programových možnostech. V plánu jsme měli program obohatit o písně našeho mládí, avšak prozatím jsme nuceni tuto náplň o pár týdnů odložit. Naše společenství seniorů se schází ve farním sálu. Z fary to po setkání nemáme daleko na večerní mši. Schůzky míváme vždy první čtvrtek v měsíci v 16:30h.

Zvažujeme také zařadit vzpomínky na téma: „Jak jsme se do Trutnova dostali.“ Náš pohraniční okres je totiž z většiny poválečně dosídlen. Ke sbližování zdejších občanů nepřispívala ani uplynulá čtyřicetiletá poválečná doba soudružského dozoru. Díky Bohu, že ji máme za sebou. Velkou příležitosti pro sblížení farnosti se staly pomocné práce spojené výmalbou interiéru kostela a oprava fary v devadesátých letech. To přišlo vždy ku pomoci několik věrných, ale doba těchto oprav již je bezmála historie. Přicházely nové touhy a s nimi i úkoly. Minulý rok zdejší farnost dokončila společenské místo s přístřeškem pro příležitostné farní venkovní aktivity. Nevelký prostor jsme získaly v rámci inventury pozemků církví. Tak že se těšíme na společná posezení o farním dnu. Velkou vzpruhou je když pomocníkem společenského života farnosti se stane i duchovní. Nyní se o rozhýbání života farnosti uchází již další generace dá se říci našich vnoučat.

Karel Vojáček