Modlitby matek

Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii jako odpověď na touhu matek ochránit své děti. Nyní je toto ekumenické modlitební hnutí rozšířeno na všech kontinentech.

Skupinky matek mají maximálně osm členek a scházejí se jednou týdně ke společné modlitbě za své děti a další osoby, jim svěřené. S důvěrou odevzdávají svoje děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech. Matky na celém světě se modlí stejné modlitby z brožury, která vznikla jako týmová práce pod vedením Ducha svatého. Modlitební setkání trvá jednu až dvě hodiny a vše zde sdělené je důvěrné. Krom těchto pravidelných setkání jsou matky vyzývány, aby čtyřikrát ročně ve své farnosti pořádaly Triduum modliteb matek.

Národní koordinátorka Modliteb matek svolává jednou za rok národní setkání všech žen, zapojených do hnutí. Konají se také společné poutě a duchovní cvičení, dvakrát ročně vychází Zpravodaj. Diecézní koordinátorka navštěvuje skupiny, které ji o to požádají, a svolává diecézní a vikariátní setkání.

V naší farnosti jsou aktivní dvě modlitební skupinky. Jedna se schází každé úterý ve 20 hodin, většinou na faře. Kontaktní osobou je Václava Nesvadbová (nesvadbova.vac@gmail.com). Další skupinka má setkání každou středu v 16:15, místo se přizpůsobí okolnostem. Kontaktní osobou je Marie Klenčíková (marie.klencikova@gmail.com).

Další kontakty:
– národní koordinátorka: hnuti-mm@email.cz
– diecézní koordinátorka: kralovehradecka@modlitbymatek.cz
– oficiální stránky Modliteb matek: https://www.modlitbymatek.cz/