Lektoři

“Umíte číst? Tak přijďte a naučíme vás číst Boží slovo.”
Podíváme-li se do Wikipedie na význam slova lektor, dozvíme se: Lektor či lektorka (z latinského lector čtenář) může znamenat: odborného pracovníka, učitele, resp. přednášejícího. Může to být učitel, který většinou vede některou z praktických částí studia.

V liturgii má lektor za úkol přednášet Boží slovo. Není to služba jednoduchá, protože biblický text je důležitým zdrojem víry a inspirace každého věřícího. A není jedno, jak je Boží slovo přečteno. Boží slovo si zaslouží pozornost všech věřících a je důležitý i způsob podání a jeho přednes na mších a dalších obřadech.
Scházíme se, abychom se ve čtení Božího slova zdokonalovali. Připravujeme se na čtení nedělních textů a snažíme se jím i rozumět a hledat souvislosti. Pořádáme kurzy a setkání pro všechny, kteří se chtějí do služby čtení Božího zapojit. Chceme zapojit do této služby i nové zájemce, zvláště z řad mladých.
Kontaktní osobou je jáhen Michal.