Pastorační rada

Pastorační rada farnosti Trutnov I pro volební období 2022-2025
Schází se pravidelně měsíčně, aktuální zápis z jednání PRF naleznete zde: zápis
Stanovy PRF

PRF tvoří:

P. Ján Kubis – arciděkan, vede duchovní správu farnosti
předseda PRF

Josef Čížek – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti
Lukáš Janda – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti
Michal Nesvadba – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Zuzana Božková – pastorační asistentka vikáře, vede farní kancelář


Jana Bartoňová
Peter Fabian
David Holubec
Václav Jansa
Antonín Kadlec
Václava Nesvadbová
Jan Semerák
Jiří Špelda
Marie Špicarová