Ministranti

Ministranti z naší farnosti se schází podle domluvy. Více informací u jáhna Lukáše.