Modlitby otců

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány. Modlíme se za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti, vnoučata, ale i za ty, kteří jsou nám svěřeni „pouze“ duchovně. Setkání modliteb otců probíhá každé pondělí ve 18:00 na faře v přátelské atmosféře. Každý otec–stávající, budoucí i duchovní je vítán.

Bližší informace u J. Semeráka (+420 724 967 383)
Oficiální stránky Modliteb otců:  http://www.modlitbyotcu.cz/