O farnosti

Farnost Trutnov je součástí diecéze královéhradecké, vikariátu trutnovského. Administrátorem naší farnosti je P. IcLic. Ján Kubis. V kněžské službě vypomáhá P. PhDr. Mgr. Jiří Pilz. Do služby ve farnosti jsou ustanoveni i tři trvalí jáhni Josef Čížek, Michal Nesvadba a Lukáš Janda

Naše farnost leží v malebném městě Trutnově, který bývá označován „bránou do Krkonoš“ a je svým významem metropolí Podkrkonoší. Je východiskem mnoha turistických tras do historicky a přírodně zajímavého okolí. Město leží v údolí řeky Úpy a jeho historie se datuje od 12. století (původní osada).  Písemný doklad vzniku města se datuje k roku 1260. V současné době je důležitým hospodářským a společenským centrem oblasti. Středem naší farnosti je kostel Narození Panny Marie. Výstavba bývalého trutnovského farního kostela spadá do doby vzniku města. Listina papeže Martina IV. z roku 1283 potvrzuje jeho zasvěcení P.Marii. 24. září roku 1745 v době II. slezské války gotický kostel vyhořel při totálnímu požáru města tak,  že se nedal již obnovit. Současný kostel Narození Panny Marie, podle plánu stavitele Leopolda Nidereckera, byl budován v letech 1756 – 1782. Stavbu na bezmála třicet let prodloužily časté válečné pohraniční boje a požáry města.

Míry kostela: délka 39 m, šířka 25 m, výška lodě 24 m. Věž je vysoká 63 m s 253 schody. Poslední celková obnova byla dokončena v roce 1994.  Většina interiéru pochází z řezbářských hutí přelomu 18. a 19.století kde převažují prvky rokoka. Hlavní oltář byl dokončen r. 1784 a je dílem trutnovských sochařů Raucha a Knitschela. Obraz je od Jana Quirinia Jahna z r.1784 a představuje narození Panny Marie. Uprostřed hlavního oltáře je velká socha Panny Marie Pomocnice křesťanů. Ostatní sochy na hlavním oltáři od leva: Svatý Ambrož Milánský, Svatý Petr, Svatý Řehoř Veliký, Svatý Jeroným, Svatý Pavel, Svatý Augustin. V kapli sv. Terezie z Lisieux nepůvodní křtitelnice se  sousoším Křtu Páně. Postranní oltáře byly vyhotoveny krátce po dokončení hlavního oltáře. Obrazy na nich jsou díla z 18 –20 století. Zasvěcení oltářů: po obvodu od prava – Srdci Páně, sv. Janu, Růžencový oltář, sv. Josefu, sv. Anně, sv. Floriánu, sv. Františkovi z Assisi, proti vchodu obraz Smrt sv. Josefa, Matce Boží bolestné, Srdci Panny Marie.

Malovaná okna jsou z let 1894 – 1896. V roce 1994 byla zrestaurovaná a některá zcela obnovena. Kazatelna byla postavena roku 1785 ve stylu pozdního rokoka a patrně ji zhotovil Antonín Rauch. Křížová cesta je tvořena z kopií obrazů podle Josefa Führicha a pořídili je dělníci z Faltisovy textilky. Varhany tvoří dvě mohutné barokní skříně. Ve skříních stojí od r.1910 třímanuálový nástroj s pedálem, který zhotovila varhanářská dílna Jindřicha Schiffenera. Varhany původně mívaly 3 000 píšťal. Při poslední generální opravě v letech 1994 – 1996 bylo dosazeno přes 300 ks nových cínových píšťal. Jejich výrobu provedl pan Kubát z Kaňku u Kutné Hory. Nástroj má 40 znějících rejstříků. Zvonové renesance se kostel dočkal 30.srpna 1991 úsilím kněze Václava Pavliše. Nové zvony nesou označení Maria o váze 850 kg, Václav 320 kg, Ludmila 220 kg a Josef 65 kg. Opraven byl i starý zvon Vojtěch – Adalbert.