O farnosti

Farnost Trutnov je součástí diecéze královéhradecké, vikariátu trutnovského.
Administrátorem naší farnosti je P. IcLic. Ján Kubis. V kněžské službě vypomáhá P.PhDr.Mgr. Jiří Pilz.
Do služby ve farnosti jsou ustanoveni i tři trvalí jáhni Josef Čížek, Michal Nesvadba a Lukáš Janda

Naše farnost leží v malebném městě Trutnově, který bývá označován „bránou do Krkonoš“
a je svým významem metropolí Podkrkonoší. Je východiskem mnoha turistických tras do historicky
a přírodně zajímavého okolí. Město leží v údolí řeky Úpy a jeho historie se datuje od 12. století (původní osada).
Písemný doklad vzniku města se datuje k roku 1260. V současné době je důležitým hospodářským a společenským centrem oblasti.
Středem naší farnosti je kostel Narození Panny Marie.
Výstavba bývalého trutnovského farního kostela spadá do doby vzniku města.
Listina papeže Martina IV. z roku 1283 potvrzuje jeho zasvěcení P.Marii.
24.září roku 1745 v době II.slezské války gotický kostel vyhořel při totálnímu požáru města tak,
že se nedal již obnovit. Současný kostel Narození Panny Marie, podle plánu stavitele Leopolda Nidereckera,
byl budován v letech 1756 – 1782. Stavbu na bezmála třicet let prodlužily časté válečné pohraniční boje a požáry města.

Míry kostela: délka 39 m, šířka 25 m, výška lodě 24 m. Věž je vysoká 63 m s 253 schody. Poslední celková obnova byla dokončena v roce 1994.
Většina interiéru pochází z řezbářských hutí přelomu 18. a 19.století kde převažují prvky rokoka. Hlavní oltář byl dokončen r. 1784
a je dílem trutnovských sochařů Raucha a Knitschela. Obraz je od Jana Quirinia Jahna z r.1784 a představuje narození Panny Marie.
Uprostřed hlavního oltáře je velká socha Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Ostatní sochy na hlavním oltáři od leva: Svatý Ambrož Milánský, Svatý Petr, Svatý Řehoř Veliký, Svatý Jeroným, Svatý Pavel, Svatý Augustin.
V kapli sv. Terezie z Lisieux nepůvodní křtitelnice se  sousoším Křtu Páně.
Postranní oltáře byly vyhotoveny krátce po dokončení hlavního oltáře. Obrazy na nich jsou díla z 18 –20 století.
Zasvěcení oltářů: po obvodu od prava – Srdci Páně, sv. Janu, Růžencový oltář, sv. Josefu, sv. Anně, sv. Floriánu, sv. Františkovi z Assisi,
proti vchodu obraz Smrt sv. Josefa, Matce Boží bolestné, Srdci Panny Marie.
Malovaná okna jsou z let 1894 – 1896. V roce 1994 byla zrestaurovaná a některá zcela obnovena.
Kazatelna byla postavena roku 1785 ve stylu pozdního rokoka a patrně ji zhotovil Antonín Rauch.
Křížová cesta je tvořena z kopií obrazů podle Josefa Führicha a pořídili je dělníci z Faltisovy textilky.
Varhany tvoří dvě mohutné barokní skříně. Ve skříních stojí od r.1910 třímanuálový nástroj s pedálem,
který zhotovila varhanářská dílna Jindřicha Schiffenera. Varhany původně mívaly 3 000 píšťal.
Při poslední generální opravě v letech 1994 – 1996 bylo dosazeno přes 300 ks nových cínových píšťal.
Jejich výrobu provedl pan Kubát z Kaňku u Kutné Hory. Nástroj má 40 znějících rejstříků.
Zvonové renesance se kostel dočkal 30.srpna 1991 úsilím kněze Václava Pavliše.
Nové zvony nesou označení Maria o váze 850 kg, Václav 320 kg, Ludmila 220 kg a Josef 65 kg.
Opraven byl i starý zvon Vojtěch – Adalbert.