Výukové programy ve školách

Poselství křesťanských svátků*
Výukové zážitkové programy pro žáky základních a středních škol zaměřené na pochopení významu nejvýznamnějších křesťanských svátků.
Témata: Advent a Vánoce, Postní doba a Velikonoce, Dušičky, Národní světci, Sv. Mikuláš…

Křesťanské kulturní a duchovní dědictví*
Besedy a přednášky pro žáky základních a středních škol, jejichž cílem je rozšiřování všeobecných kulturních znalostí a povědomí o duchovních hodnotách a odkazu křesťanského světa.
Témata: Bible – kniha knih, Kostely a kláštery, Symboly a rituály, Člověk a víra, Křesťanství v dnešní době…

Kapitoly z dějin křesťanství*
Besedy a přednášky pro žáky základních a středních škol postihující významné události našich a světových dějin z pohledu křesťanské víry (ideálů) a její naplňování ve společnosti.
Témata: Židé ve Starém zákoně, Ježíš a jeho doba, Christianizace Evropy v raném středověku, Křížové výpravy, Reformace a její dědictví, Jezuité a misie, Propojení církve a státu v novověku, Církev a moderní společnost, Církev a diktatury 20. století

* Programy jsou připravovány ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem Biskupství Královehradeckého, které je akreditovaným pracovištěm k provádění vzdělávacích programů dle zákona č. 563/2004 Sb. MŠMT, č.j. 9420/2008-25 ze dne 20. 3. 2008.