Programy v kostele

Prohlídky kostela Narození Panny Marie v Trutnově
Tematické interaktivní prohlídky pro základní a střední školy zaměřené na vysvětlení symboliky místa, pochopení významu kostela pro život člověka a seznámení s životním příběhem Ježíše Krista a Panny Marie.
Témata: Příběh Panny Marie a Ježíše, Kostel v životě člověka, Vánoční putování k Betlému, Posvátné místo a křesťanská symbolika

Velikonoční příběh
Zážitkový program pro mladší školní žáky, během něhož mají děti možnost blíže poznat životní příběh Ježíše Krista a prožít spolu s ním velikonoční události.