Dušičky

Obřady:
– na trutnovské hřbitově 2.11. od 16:00
– mše svatá v arciděkanském kostele –  od 18:00
– mše svatá v Žacléři od 16:00

Vzadu na stolečku v kostele je připravena krabička, kam můžete vhazovat lístky s prosbami za zemřelé.
Přímluvy lze vhazovat také do farní schránky.

Číst dál