Přímý přenos nedělních bohoslužeb

V současné době nelze sloužit mši svatou s účastí věřících.
Otec Jano slouží mši svatou každý den a je vždy odsloužena zadaná intence.
Nedělní mše svaté budeme od 18.10.2020 vždy v 9:00 hodin vysílat přímým přenosem na internetu.
Připojení přes adresu:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
nebo kliknutím na následující odkaz:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být přítomni ve farním společenství při nedělní mši svaté
ve svém kostele (kapli).

Číst dál

Aktuálně COVID-19

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb,
a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech,
včetně celebranta a asistence.
Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně.
Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví,
všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby,
jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách.
Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit
je udělen dispens od povinné účasti.
Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Číst dál

Farní pouť a farní den

V neděli 6. září slavíme v kostele Narození Panny Marie farní pouť. Mše svatá bude od 9 hodin
V sobotu 5. září odpoledne zveme všechny farníky na farní den v Dračí rokli. Začátek v 15 hodin.

Aktuální opatření

V těchto dnech dochází opět k nařízení plošných opatření proti šíření koronaviru.
ČBK: „Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů
dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních
organizovaných hromadných akcích nad 100 osob

Číst dál

Noc kostelů 2020

V pátek 12.6.2020 probíhá v celé naší republice i dalších státech Noc kostelů
letos v netypickém termínu druhého červnového pátku.
V Trutnově bude otevřen kostel Narození Panny Marie v době od 19 do 22 hodin

Číst dál

Nabídky a prosby pomoci

Přicházejí nám do kanceláře nabídky s pomocí. Jedná se o nejrůznější služby, které mohou v této době někomu vyřešit jeho tíživou situaci.
Pokud máte potřebu nějaké pomoci neváhejte se ozvat na náš farní e-mail: rkf.trutnov@dihk.cz
konkrétně čti dále….

Číst dál