Dušičky


Obřady:
– na trutnovské hřbitově 2.11. od 16:00
– mše svatá v arciděkanském kostele – ráno od 8:30 a večer od 18:00
– mše svatá v Žacléři od 16:00
– pobožnost na hřbitově ve Voletinách po nedělní mši svaté 6.11.
Vzadu na stolečku v kostele je připravena krabička, kam můžete vhazovat lístky s prosbami za zemřelé.
Přímluvy lze vhazovat také do farní schránky.
Plnomocné odpustky – čti dále

Číst dál

Misijní neděle

Na  neděli  23.10.  je vyhlášena sbírka na misie a další neděli 30.10. budeme slavit ranní mši svatou společně s Misijním klubkem a také se můžete těšit na Misijní jarmark, kde děti představí své výrobky. Výtěžek ze sbírky i  z Misijního jarmarku bude zaslán na Papežská misijní díla.

Všechny farníky srdečně zveme!

Netradiční setkání v síni Bohuslava Martinů

11. 10. 2022 autor: Štěpán Vojáček
Dovolujeme si Vás pozvat na jedno neobvyklé setkání. Ta neobvyklost je v tom, že se setkání uskuteční v síni Bohuslava Martinů v Trutnově dne 22.10.2022 od 16:00 h. do 17:30 h. Jedná se o synodální setkání farností: Trutnov, Horní Staré Město a Poříčí. Zvaní jsou ale všichni, rádi uvítáme lidi z jiných farností, z jiných církví nebo lidi, kteří ve svém životě naši víru nemají. I když už celostátní synodální setkání proběhlo, je tento proces stále živý.

Číst dál

Ohlédnutí za táborem v Miletíně

V týdnu od 17. do 23. července proběhl v Miletínských lázních tradiční křesťanský tábor,
kterého se účastnily i děti z trutnovské farnosti a blízkého okolí. Naším průvodcem byl král David,
na jehož životním příběhu jsme si uvědomili, jak je důležité naslouchat a důvěřovat Bohu
za každých okolností. David se pro nás zároveň stal vzorem věrnosti, čestnosti a čistoty srdce.

Přátelskou atmosféru nenarušilo ani nezvykle horké letní počasí, a to zejména díky obětavé práci vedoucích
(sportovního i skupinových) a asistentů, kteří měli pro děti stále připraveno plno her a zábavy,
které těm nejmladším spolu s laskavým přístupem taktéž pomáhali překonat stesk po rodičích.
Poslední večer byl ve znamení hledání talentů v oblasti divadla, hudby, poezie či humoru
– a bylo se skutečně na co dívat.

Děkujeme všem za podporu a modlitby, bez kterých by se podobné akce neobešly.

Za vedoucí Lukáš Janda

Seniorské putování

Seniorské putování po křížové cestě ve Stanovicích u Žirče

 
Brána naděje

Vyšlapat si vlastní stopu po této cestě jsme měli v plánu dříve, než v našem kostele dozněly postní písně.
Počátkem června jsme se konečně dočkali teplých letních dnů, o kterých nám meteorologové vyprávěli, 
že jednou určitě přijdou.
Rádi jsme uvěřili příslibu pohodového výletu bez dešťových kapek.
Jak jsme se ke Stanovicím přibližovali cestou jsme míjeli několik soch světců z dílny významného sochaře baroka Jiřího Pacáka:
Apoštola dálného východu Františka Xaverského, zakladatel řádu Milosrdných bratří sochu Jana z Boha
i sv. Floriána oděného ve zbroji římského vojína.

Číst dál

Noc kostelů v Trutnově

V letošním roce proběhne i v našem trutnovském kostele Narození Panny Marie
Noc kostelů v pátek 10.6. od 18 do 22 hodin (podrobný program NK2022_A4_na_výšku)
18:00 Zahájení
19:00 Koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica
20:00 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě I.
20:30 Prohlídka kostela s výkladem
21:30 Píseň jako inspirace k varhanní hudbě II.
22:00 Závěr
Doprovodný program
19:00 až 21:30 možnost výstupu na věž kostela

Setkání v Dračí rokli

V sobotu 30.4. se uskuteční akce farní čarodějnice. Setkáme se od 16:00 ve farním altánu v Dračí rokli.
Buřty, párky, pečivo každý své, pivo, limo na místě.
Kdo má zájem pomoci s přípravou dřeva, rozdělání ohně apod. je vítán již od 15:00, podrobnosti u M. Ličky.
Všichni jsou vřele vítáni!