Opatření vyplývající z vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodl diecézní biskup Mons. Jan Vokál
o zrušení všech (tedy nejen nedělních) bohoslužeb, společných pobožností, duchovních obnov,
modlitebních setkání a jiných shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách
na území Královéhradecké diecéze. Toto nařízení trvá až do odvolání.
Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly,
na něž by byly slouženy veřejně.

Proto až do odvolání se v kostele Narození P. Marie v Trutnově, v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí
a v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři nebudou konat žádné bohoslužby.
ICLic. ThLic. Ján Kubic – arciděkan

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12.3.2020

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa
V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně – dále viz text v pdf souboru ke stažení

Rozhodnutí_diecézního_biskupa-20200312

FZ v elektronické podobě

Farní zpravodaj ŘKF Trutnov vychází pravidelně 1x za týden (o prázdninách nepravidelně)

Můžete ho získat v kostele v tištěné podobě nebo elektronicky a to:
 – odesláním do elektronické pošty těm, kteří jsou v adresáři
    pokud ještě FZ touto cestou nedostáváte a máte zájem, můžete se přihlásit k odběru
    na e-mailové adrese: rkf.trutnov@dihk.cz

– stažením pdf souboru z našich stránek v rubrice Dokumenty/farní zpravodaj – odkaz