FZ v elektronické podobě

Farní zpravodaj ŘKF Trutnov vychází pravidelně 1x za týden (o prázdninách nepravidelně)

Můžete ho získat v kostele v tištěné podobě nebo elektronicky a to:
 – odesláním do elektronické pošty těm, kteří jsou v adresáři
    pokud ještě FZ touto cestou nedostáváte a máte zájem, můžete se přihlásit k odběru
    na e-mailové adrese: rkf.trutnov@dihk.cz

– stažením pdf souboru z našich stránek v rubrice Dokumenty/farní zpravodaj – odkaz