Náměty pro duchovní život v této době

Neseme v těchto dnech odpovědnost nejen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.
Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Buďme ohleduplní.
(z výzvy našich biskupů ze dne 16.3.)
Milí farníci, jak víme z různých médií, omezení volného pohybu a shromažďování v době karantény zasáhne také náš duchovní život.

Nejsou slouženy bohoslužby (a to ani pro malý počet přítomných), nemůžeme se setkávat ke společným modlitbám.
Máme také omezený přístup ke svátostem, je umožněna pouze individuální duchovní péče a to ve zvláštních případech.

Číst dál

Opatření vyplývající z vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodl diecézní biskup Mons. Jan Vokál
o zrušení všech (tedy nejen nedělních) bohoslužeb, společných pobožností, duchovních obnov,
modlitebních setkání a jiných shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách
na území Královéhradecké diecéze. Toto nařízení trvá až do odvolání.
Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly,
na něž by byly slouženy veřejně.

Proto až do odvolání se v kostele Narození P. Marie v Trutnově, v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí
a v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři nebudou konat žádné bohoslužby.
ICLic. ThLic. Ján Kubic – arciděkan

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12.3.2020

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa
V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně – dále viz text v pdf souboru ke stažení

Rozhodnutí_diecézního_biskupa-20200312

FZ v elektronické podobě

Farní zpravodaj ŘKF Trutnov vychází pravidelně 1x za týden (o prázdninách nepravidelně)

Můžete ho získat v kostele v tištěné podobě nebo elektronicky a to:
 – odesláním do elektronické pošty těm, kteří jsou v adresáři
    pokud ještě FZ touto cestou nedostáváte a máte zájem, můžete se přihlásit k odběru
    na e-mailové adrese: rkf.trutnov@dihk.cz

– stažením pdf souboru z našich stránek v rubrice Dokumenty/farní zpravodaj – odkaz