Připojme se k modlitbě za mír papeže Františka

V pátek 25. března od 17.00 hodin papež František během kajícího obřadu,
zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V naší farnosti se k modlitbě připojíme při večerní páteční mši sv. 25.3.2022 v 18:00
a při mši svaté v sobotu 26.3.2022 v 18:00
Text modlitby: Zásvětná_modlitba-Ukrajina_Rusko-2022

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě.
Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci.
Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči,
tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Královno nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost. Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.

Modlitba ke stažení: Zásvětná_modlitba-Ukrajina_Rusko-2022

Více na www.bihk.cz