Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně papež František během kající bohoslužby v Rímě
zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké Části vztahují právě k Rusku.
Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski.
Výzvu našeho biskupa Jana můžete stáhnout zde: D-20220319_Rusko-Ukrajina_zasvěcení-ČB

Papež František nás zároveň vyzývá, abychom se v jednotě s ním v uvedený den spojili kající modlitbou
s celosvětovým společenstvím Církve ve všech diecézích, na poutních místech a ve farnostech po celém světě.
Biskup Jan se k této výzvě připojuje a prosí duchovní správce farností, řeholní společenství i rodiny,
aby se v pátek 25. března s oddaností Svatému otci přidali k této modlitbě za mír, za oběti válečné agrese i za její pachatele.

Bohoslužba papeže Františka ze svatopetrské baziliky bude přenášena od 17 hodin prostřednictvím televize Noe
i kanálu Vatican media na síti YouTube.

Přijměme tuto iniciativu Petrova nástupce v pevné víře a křesťanské naději.
Ač se může zdát, že není v moci jednotlivců utrpení na Ukrajině ani jinde zabránit, posiluje nás důvěra v Boží milosrdenství
a v mocnou ochranu Panny Marie, která nás, bez ohledu na národnost, chová ve svém Neposkvrněném Srdci jako své děti.