Přímý přenos nedělních bohoslužeb

Nedělní mše svaté vysíláme každou neděli od 9:00 hodin z kostela Narození Panny Marie
přímým přenosem na internetu. Připojení je kliknutím zde:

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA on-line

nebo na internetové adrese:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být alespoň duchovně přítomni
ve farním společenství při nedělní mši svaté ve svém kostele (kapli).

Číst dál

Výzva našich biskupů

Výzva našich biskupů
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací
na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící, 
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní,
v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou.

Číst dál

Výzva ČBK k modlitbě růžence

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence:
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové.
Prosíme Vás o modlitbu růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.
Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin,
ať sami či společně v rodinách.

Mons. Jan Graubner,
Mons. Jan Vokál,
Mons. Jan Baxant,
Mons. Martin David

Aktuálně COVID-19

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb,
a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech,
včetně celebranta a asistence.
Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně.
Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví,
všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby,
jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách.
Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit
je udělen dispens od povinné účasti.
Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Číst dál

Aktuální opatření

V těchto dnech dochází opět k nařízení plošných opatření proti šíření koronaviru.
ČBK: „Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů
dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních
organizovaných hromadných akcích nad 100 osob

Číst dál

Náměty pro duchovní život v této době

Neseme v těchto dnech odpovědnost nejen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.
Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Buďme ohleduplní.
(z výzvy našich biskupů ze dne 16.3.)
Milí farníci, jak víme z různých médií, omezení volného pohybu a shromažďování v době karantény zasáhne také náš duchovní život.

Nejsou slouženy bohoslužby (a to ani pro malý počet přítomných), nemůžeme se setkávat ke společným modlitbám.
Máme také omezený přístup ke svátostem, je umožněna pouze individuální duchovní péče a to ve zvláštních případech.

Číst dál

Opatření vyplývající z vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodl diecézní biskup Mons. Jan Vokál
o zrušení všech (tedy nejen nedělních) bohoslužeb, společných pobožností, duchovních obnov,
modlitebních setkání a jiných shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách
na území Královéhradecké diecéze. Toto nařízení trvá až do odvolání.
Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly,
na něž by byly slouženy veřejně.

Proto až do odvolání se v kostele Narození P. Marie v Trutnově, v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí
a v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři nebudou konat žádné bohoslužby.
ICLic. ThLic. Ján Kubic – arciděkan

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12.3.2020

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa
V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně – dále viz text v pdf souboru ke stažení

Rozhodnutí_diecézního_biskupa-20200312