Rozloučení s P. Janem Rybářem

Rozloučení s P. Janem Rybářem, který zemřel ve čtvrtek 14.1.2021,
bude tuto sobotu 23. ledna 2021 od 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově.
P. Jan by si zasloužil pohřeb s účastí mnoha jeho přátel a příznivců.
Současná situace to však nedovoluje. Účast v kostele bude proto možná pouze pro pozvané.
Obřad bude ale přenášet TV NOE v televizním i internetovém vysílání.
Stačí kliknout na položku ŽIVĚ zde nebo v horním menu webu TV Noe.
Plánuje se i přenos na venkovní obrazovku (pokud se to technicky zvládne)

V sobotu odpoledne od 15 do 17 hodin bude také možnost osobního rozloučení a modlitby za otce Jana
v kostele Narození Panny Marie v Trutnově, kde bude vystavena rakev. V kostele budou také připraveny
kondolenční archy.
Poté bude tělo zesnulého převezeno do Bílovic nad Svitavou. kde bude následující den
po mši svaté v 9:30 hodin uloženo do rodinného hrobu.
I tato mše svatá bude přenášena a můžeme se připojit na: mše Bílovice 24.1. v 9:30

Jan Rybář – parte
Jan Rybář – parte SJ

Vzpomínky na Jana Rybáře:
Oslava 85-tých narozenin P. Jana Rybáře
P. Jan Rybář v Bílovicích nad Svitavou
Příběhy kněze 20. století
Těším se na církev za 5 tisíc let
Tři stupně svatosti
Adventní duchovní obnova s P. Janem Rybářem

Zemřel P. Jan Rybář

Ve čtvrtek 14.1.2021 večer zemřel kněz, řeholník SJ, otec, přítel, výjimečný, laskavý a milý člověk P. Jan Rybář,
který by se letos 16.7. dožil 90-ti let

Děkujme Bohu za jeho život i za příležitost, že jsme s ním mohli kráčet za Kristem. Provázejme ho svými modlitbami.
Podrobněji o životě P. Jana:
www.bihk.cz
www.christnet.eu
www.jesuit.cz

Aktuální situace v tomto týdnu

Od neděle 3.1.2021 stále platí protipandemická opatření dle 5. stupně PES (zatím prodlouženo do 22.1.2021) 
S tím souvisí omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10% kapacity – pro náš kostel max. cca 30 lidí.
Zapisujte se proto do seznamu bohoslužeb.

Číst dál

Přímý přenos nedělních bohoslužeb

Nedělní mše svaté vysíláme každou neděli od 9:00 hodin z kostela Narození Panny Marie
přímým přenosem na internetu. Připojení je kliknutím zde:

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA on-line

nebo na internetové adrese:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být alespoň duchovně přítomni
ve farním společenství při nedělní mši svaté ve svém kostele (kapli).

Číst dál

Výzva našich biskupů

Výzva našich biskupů
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací
na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící, 
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní,
v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou.

Číst dál

Výzva ČBK k modlitbě růžence

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence:
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové.
Prosíme Vás o modlitbu růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.
Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin,
ať sami či společně v rodinách.

Mons. Jan Graubner,
Mons. Jan Vokál,
Mons. Jan Baxant,
Mons. Martin David

Aktuálně COVID-19

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb,
a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech,
včetně celebranta a asistence.
Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně.
Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví,
všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby,
jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách.
Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit
je udělen dispens od povinné účasti.
Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Číst dál

Aktuální opatření

V těchto dnech dochází opět k nařízení plošných opatření proti šíření koronaviru.
ČBK: „Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů
dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních
organizovaných hromadných akcích nad 100 osob

Číst dál

Náměty pro duchovní život v této době

Neseme v těchto dnech odpovědnost nejen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.
Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Buďme ohleduplní.
(z výzvy našich biskupů ze dne 16.3.)
Milí farníci, jak víme z různých médií, omezení volného pohybu a shromažďování v době karantény zasáhne také náš duchovní život.

Nejsou slouženy bohoslužby (a to ani pro malý počet přítomných), nemůžeme se setkávat ke společným modlitbám.
Máme také omezený přístup ke svátostem, je umožněna pouze individuální duchovní péče a to ve zvláštních případech.

Číst dál