Netradiční setkání v síni Bohuslava Martinů

11. 10. 2022 autor: Štěpán Vojáček
Dovolujeme si Vás pozvat na jedno neobvyklé setkání. Ta neobvyklost je v tom, že se setkání uskuteční v síni Bohuslava Martinů v Trutnově dne 22.10.2022 od 16:00 h. do 17:30 h. Jedná se o synodální setkání farností: Trutnov, Horní Staré Město a Poříčí. Zvaní jsou ale všichni, rádi uvítáme lidi z jiných farností, z jiných církví nebo lidi, kteří ve svém životě naši víru nemají. I když už celostátní synodální setkání proběhlo, je tento proces stále živý.

“Do synodálního procesu nastoupilo v rámci naší republiky 15 000 lidí. Je v tom hodně odvedené práce. Patnáct tisíc lidí se zapojilo a přemýšlelo jak dál“, připomínal na Velehradě jeden dominikánský kněz. „Je to velké množství člověkohodin. Lidé, kteří chodí do práce, mají své rodiny, jsou zaměstnáni prací kolem dětí, ale přesto všechno svoje vytížení si našli čas pro tuto práci, aby dali dohromady nějaký závěr či doporučení jakou změnu realizovat. Hledali cestu, aby náš společný život v církvi neuvadal, ale vzkvétal. Aby byl přitažlivý pro nás, ale aby nabízel také něco lidem, kteří stojí mimo. Neměli bychom tuto práci nechat propadnout, ale měli bychom na ni navázat.”

Všechny cesty vedou do Říma. Možná vznikne ze synody nějaký společný a uchopitelný závěr a doporučení, které bude platit pro všechny. Každý ale řešíme jinou úlohu. Člověk žijící v Praze půjde do Říma jinudy, než člověk, který žije v Aténách. Také člověk z Trutnova bude mít svoji cestu. Nakreslený plánek cesty a seznámení s detaily bude pro každého vypadat jinak. Stejně tak jako každá farnost má svoje vlastní specifika a potřeby. Proto musí každý z nás řešit tyto úlohy podle svého zadání. Společné doporučení, které bude platit pro všechny, zní: „Vezměme si na cestu pevné boty a věřme, že na cestě nebudeme sami. Bůh bude s námi, důležité je vykročit.“

V Trutnově vzniklo 5 synodálních skupinek, které daly dohromady svůj písemný závěr s doporučením. Jedna z těchto skupinek potom nebyla jednotná na formulaci svého závěru, a proto bude prezentován pouze závěr 4 trutnovských skupinek.

Síň Bohuslava Martinů jsme vybrali z těchto důvodů:

  1. aby tam mohlo přijít dost lidí,
  2. aby to bylo na neutrální půdě, kde nikdo není domácím a všichni jsou zde hosté,
  3. aby to bylo kulturní prostředí, ve kterém prožijeme pěkný podvečer.

Cíl setkání je napomoci rozvoji vztahů uvnitř farnosti a vytváření prostředí, které zve lidi stojící mimo farnost.

V rámci programu si vyslechneme:

Povídání o celostátním synodálním setkání na Velehradě
Závěrečné zprávy z jednání trutnovských synodálních skupin, ale i povídání o hledání cesty při jednání těchto skupinek
Další součástí programu bude diskuze pro vyjádření názoru přítomných
Pokud nám po diskuzi zbyde ještě nějaká chvilka, představí se nám fungující malá společenství z našich farností.

Aby byl program kulturně zarámován, přijde nám zahrát své písničky Radek Malina. Kdo jste slyšeli jeho písničky na Dnech Evropského Dědictví u nás, tak jistě budete souhlasit s tím, že jsou to pěkné zpívané modlitby, které pohladí a nad jejichž texty je dobré se zamyslet.

Srdečně Vás všechny zveme, přijďme společně ukázat, že jsme živá společenství, která s vděčností přijala práci svých předků odvedenou v minulosti a současně mají zájem o svoji přítomnost i budoucnost.

Za přípravný výbor

Michal Nesvadba, Veronika Meisnerová,
David Holubec, Stanislav Freibert,
Václava Nesvadbová, Jan Vojáček, Štěpán Vojáček