Dušičky


Obřady:
– na trutnovské hřbitově 2.11. od 16:00
– mše svatá v arciděkanském kostele – ráno od 8:30 a večer od 18:00
– mše svatá v Žacléři od 16:00
– pobožnost na hřbitově ve Voletinách po nedělní mši svaté 6.11.
Vzadu na stolečku v kostele je připravena krabička, kam můžete vhazovat lístky s prosbami za zemřelé.
Přímluvy lze vhazovat také do farní schránky.
Plnomocné odpustky – čti dále
Možnosti pro získání plnomocných odpustků
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu)
je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,
návštěvou hřbitova a modlitbou, třeba jen v duchu, za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení.
Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.