Pomoc postiženým válkou ve farnosti

Ve spolupráci s Charitou Trutnov je vytvořena možnost odevzdávat materiální pomoc na faru.
Hodiny pro přinášení materiálu jsou v pondělí, středa, pátek 8-12 hod.
a každou neděli půl hodiny po ranní mši svaté (od 3.4.)
Co je aktuálně potřeba bude vyvěšeno na nástěnce Charity v kostele a na facebooku Charity Trutnov.

Stále zůstává každotýdenní adorace za mír na Ukrajině.