Dušičky


Obřady:
– na trutnovské hřbitově 2.11. od 16:00
– mše svatá v arciděkanském kostele – ráno od 8:30 a večer od 18:00
– mše svatá v Žacléři od 16:00
– pobožnost na hřbitově ve Voletinách po nedělní mši svaté 6.11.
Vzadu na stolečku v kostele je připravena krabička, kam můžete vhazovat lístky s prosbami za zemřelé.
Přímluvy lze vhazovat také do farní schránky.
Plnomocné odpustky – čti dále

Číst dál

Misijní neděle

Na  neděli  23.10.  je vyhlášena sbírka na misie a další neděli 30.10. budeme slavit ranní mši svatou společně s Misijním klubkem a také se můžete těšit na Misijní jarmark, kde děti představí své výrobky. Výtěžek ze sbírky i  z Misijního jarmarku bude zaslán na Papežská misijní díla.

Všechny farníky srdečně zveme!