Synoda – poslední setkání

Synodální setkání
V týdnu od 7. do 13. března 2021 proběhne poslední kolo setkání synodálních skupinek.
Je připraveno 5 skupinek dle moderátorů a můžete se přihlásit dle svého rozhodnutí.
Termín si pak domluvíte ve skupinkách (týden od 7. do 13. března 2021).

V minulém roce v naší farnosti proběhlo několik setkání synodálních skupinek.
V současné době se připravují z těchto setkání výstupy (zápisy), které budou poskytnuty biskupství KH k dalšímu zpracování.
V polovině března bude farní kolo plánovaných setkávání ukončeno. Proto nabízíme ještě poslední možnost setkání ve čtyřech skupinách.
Každou skupinku má na starost některý z moderátorů – viz připravené tabulky.
Při setkáních se budeme věnovat tématům o církvi, co považujeme za důležité při naší společné cestě k Bohu.
Zamyslíme se i nad synodalitou jako takovou. Jsme synodální nebo ne?
Jsme schopni tohoto vzácného způsobu soužití využít? Umíme kráčet společně? Ano nebo ne?
A tak vás zveme ještě na poslední setkání (pro někoho první). Zájemci zapište se do tabulek podle moderátorů.
Termín si pak domluvíte ve skupinkách (týden od 7. do 13. března 2021).