Synoda 2021-2023 – setkávání

SETKÁVÁNÍ SKUPINEK
V naší farnosti se budeme setkávat nejdříve ve skupinách,
které jsou již zavedeny a pracují. Jedná se o modlitební skupinky (modlitby matek/otců), seniory, mládež, společenství rodin. Teprve později vzniknou další skupinky dle nabízených témat. Průběh setkání má svá pravidla a proto setkání povedou vždy určení moderátoři.
Informace a zodpovězení dotazů zajistí otec Jano, duchovní správce a jáhen Michal, farní koordinátor