Uvolňování pandemických opatření

Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření
a v kostelích již nebudou povinné respirátory.
Čeští a moravští biskupové tak zvou věřící, kteří kvůli pandemii covid-19 omezili fyzickou účast na bohoslužbách,
aby se vrátili zpět do kostelních lavic.
„Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem,
kteří si to přejí,” stojí dále v prohlášení biskupů.

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření
a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné.
Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem,
kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách
v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela.
Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast
na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu,
a dívat se jen na dálkový přenos.
Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života.
Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době.
Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm,
pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem,
které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí.
Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

Vaši čeští a moravští biskupové