Seminář Život v Duchu

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu karantény a nemoci covid se seminář přerušuje.
O pokračování budeme účastníky včas informovat.

Zveme všechny zájemce
o prohloubení duchovního života na seminář
Život v Duchu Svatém
který připravujeme v naší farnosti.

Jsi pokřtěný, je ti víc jak 14 let, žiješ ve víře v Boha?
Pojď zažít, že Bůh miluje konkrétně tebe.
Začínáme v neděli 3. 10. v 19:30 hodin na faře v Trutnově.
Za pořádající tým Marie Mandysová

Bůh miluje každého člověka, ale svědectví o jeho lásce nikdy nedává
celý dav, ale vždy je to jednotlivec, který se s Bohem osobně setkal a
Bůh se ho konkrétně dotknul:
Hluchý slyší, slepý vidí, malomocný je očištěný. To jsou svědectví z Písma.

A z našeho života?
S vírou u mě to bylo jako s jízdním kolem, které jsem zdědila po předcích
a naučili mě na něm jezdit. Ale až Duch svatý, který zapůsobil v mém životě
podobně jako mazací olej pro kolo, úplně změnil kvalitu jízdy.
A nebo můžeme svoje křesťanství tlačit svým životem jako auto bez benzínu.
Když vydáme hodně síly, auto se nám podaří i někam přesunout,
nebo se do něj můžeme schovat, když prší, ale až když natankujeme benzín
– sílu Ducha svatého – a nastartujeme, pak teprve ho využijeme naplno.

Tento seminář ti může pomoci vystoupit z bezejmenného davu, nechat si
Bohem uzdravit tvoji duchovní slepotu a hluchotu a přijmout do svého
života Boží „olej“ a „benzín“.