Svátosti a obřady

KŘEST

V naší farnosti je svátost křtu udělována v neděli při dopolední mši svaté v 9:00 hodin ve farním kostele nebo v termínu dle domluvy s knězem. Křest dítěte (mimo mimořádných okolností) je nutné v kanceláři farnosti domluvit nejméně 1 měsíc před plánovaným termínem křtu.

MANŽELSTVÍ

Svátost manželství se uděluje kdykoliv kromě adventní a postní doby. Snoubenci se musí přihlásit ve farní kanceláři, alespoň tři měsíce před plánovanou svatbou a zúčastnit se přípravy na svatbu (10. předmanželských katechezí). Další informace a dokumenty ke stažení

POHŘEB

V případě žádosti o církevní pohřeb je nutné navštívit farní kancelář a domluvit pohřeb při osobní schůzce pozůstalých s knězem, nestačí pouze telefonická domluva. Více