Aktuální stav opatření k 17.5.

Od pondělí 11.5. došlo ke zmírnění některých opatření, která se týkají i možnosti bohoslužeb
s účastí do 100 osob, což už není v našich podmínkách problémem
To pro nás znamená:
– ve všední dny budou mše svaté v kostele dle zavedeného pořádku.
– o nedělích od 17.5. budou již v kostele NPM mše svaté, a to v 7:45, v 9:00 a v 18:30 hodin
s maximálním počtem 100 účastníků.
Problém s počtem návštěvníků by mohl vzniknout pouze při dopolední mši svaté v 9 hodin,
proto nabízíme navíc ranní mši svatou od 7:45 hodin. Zároveň zůstává mše svatá v Poříčí (Voletinách) a v Žacléři.

Ranní mši svatou v 7:45 nebo večerní mši v 18:30 doporučujeme pro věřící staršího věku,
a to z důvodu menšího zdravotního rizika vzhledem k menší účasti věřících.
Ale ne výhradně. Neznamená to, že by se starší nemohli zúčastnit mše v 9:00, je to na jejich zvážení rizik.

Uvedený plán je zpracován dle stavu k 15.5.2020.
O dalších změnách či nařízeních vás budeme i nadále informovat ve Zpravodaji, na webových stránkách a e-mailem.