Svátost smíření před Velikonocemi

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření v kostele NPM v Trutnově bude ještě:
Pořadu bohoslužeb před mší svatou a v pondělí sv. týdne 29. 3. od 16.00. (otec Jiří)

Prosím využijte možnost svátosti smíření i ve všední dny přede mší svatou.