Připomínka nedožitých 90-ti let P. Jana Rybáře

V těchto dnech (přesně v pátek 16.7.2021)
by se P. Jan Rybář dožil 90-ti let
K tomuto výročí bylo připraveno několik vzpomínkových akcí,
na které vás zveme:

čtvrtek 15.7. od 8 hodin v kostele J. Křtitele ve Dvoře Králové
Rybář na poušti (vzpomínka na Jana Rybáře se čtením z jeho knih)

pátek 16.7. od 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově
mše svatá (intence za P. Jana Rybáře k nedožitým 90-tým narozeninám)

neděle 18.7. od 16 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
mše svatá (celebruje P. Václav Vacek) a předání pamětní desky P. Jana Rybáře.
Při bohoslužbě zazní Missa quinis vocibus Kryštofa Haranta