Výzva ČBK k modlitbě růžence

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence:
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové.
Prosíme Vás o modlitbu růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.
Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin,
ať sami či společně v rodinách.

Mons. Jan Graubner,
Mons. Jan Vokál,
Mons. Jan Baxant,
Mons. Martin David