Přímý přenos nedělních bohoslužeb

Nedělní mše svaté vysíláme každou neděli od 9:00 hodin z kostela Narození Panny Marie
přímým přenosem na internetu. Připojení je kliknutím zde:

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA on-line

nebo na internetové adrese:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být alespoň duchovně přítomni
ve farním společenství při nedělní mši svaté ve svém kostele (kapli).

Společně se modleme, ať se podaří pandemie koronaviru zvládnout
a co nejdříve ať se vrátíme do normálního stavu.

Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19,
ve společné modlitbě:
Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu, dej sílu a odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!