Prázdninový pořad bohoslužeb

O prázdninách bude jako v minulých letech upraven pořad bohoslužeb takto:

Bohoslužby ŘKF arciděkanství Trutnov

NE – 09:00 a 18:30
PO – bohoslužby nejsou
ÚT – 18:00
ST – 08:30
ČT – 08:30 (změna)
PÁ – 18:00
SO – 08:30 (bohoslužba slova)