Podávání svatého přijímání

Podávání sv. přijímání v arciděkanském kostele Narození P. Marie.

Několik týdnů probíhá mezi věřícími v arciděkanském kostele Narození P. Marie diskuse o způsobu
podávání svatého přijímání, která vytváří zbytečné napětí. Na jaře bylo součástí protiepidemiologických
opatření Biskupství králové-hradeckého nařízení podávání sv. přijímání jenom na ruku.
V létě bylo toto nařízení zrušeno a na podzim už obnoveno nebylo.

Vzhledem k epidemiologické situaci v okrese Trutnov a při zachování všech norem Katolické církve
a nařízení Biskupství královéhradeckého jsem jako arciděkan Římskokatolické farnosti – arciděkanství
Trutnov I. rozhodl takto:
Svaté přijímání v arciděkanském kostele Narození P. Marie je možné přijímat oběma způsoby.

Při mši svaté budou sv. přijímání podávat kněží výhradně na ruku, jáhni oběma způsoby.
Věřící, kteří trvají na přijímání do úst, jdou ke sv. přijímání jako poslední.

Věřím, že toto mé rozhodnutí uklidní situaci mezi věřícími a ukončí diskusi,
která vnáší mezi věřící zbytečné napětí.
ICLic. ThLic. Ján Kubis arciděkan