Plnomocné odpustky 2020

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé
prodloužena na celý měsíc listopad.

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila,
že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.
Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu,
byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.

V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura Piacenzy a regenta Mons. Krzysztofa Nykiela stojí,
že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu.
Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště
kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.
Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit,
jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)
a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství
nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé,
nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.