Pastorační rada

Pastorační rada farnosti Trutnov I pro volební období 2016-2020
schází se pravidelně měsíčně

PRF tvoří:

P. Ján Kubis – arciděkan, vede duchovní správu farnosti
předseda PRF

Josef Čížek – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti
Michal Nesvadba – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Zuzana Božková – pastorační asistentka vikáře, vede farní kancelář
Henry Mandys – pastorační asistent, farní technik
Veronika Meisnerová – vikariátní účetní

Peter Fabian
Stanislav Freibert
Václav Jansa
Antonín Kadlec
Marie Mandysová
Václava Nesvadbová
Markéta Semeráková
Jiří Špelda
Lenka Špeldová
Marie Špicarová