Náměty pro duchovní život v této době

Neseme v těchto dnech odpovědnost nejen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.
Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Buďme ohleduplní.
(z výzvy našich biskupů ze dne 16.3.)
Milí farníci, jak víme z různých médií, omezení volného pohybu a shromažďování v době karantény zasáhne také náš duchovní život.

Nejsou slouženy bohoslužby (a to ani pro malý počet přítomných), nemůžeme se setkávat ke společným modlitbám.
Máme také omezený přístup ke svátostem, je umožněna pouze individuální duchovní péče a to ve zvláštních případech.

Co nám vždy zůstane, je modlitba. Nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další,
kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie.
Využijme nabízenou modlitbu, ke které se můžeme všichni připojit.
Modlíme se za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele a další úmysly.
Každý podle svých možností se zapojme modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, Korunkou k Božímu milosrdenství nebo modlitbou Růžence.

I když se v našem kostele neslouží společné mše svaté, můžeme využít médií, která nám přinášejí bohoslužby do našich domovů:
TV NOE přenáší každý všední den od 7:00 hodin mši svatou s domu sv. Marty ve Vatikánu s papežem Františkem a
každé poledne se můžeme zúčastnit mše svaté ze studia Telepace, nedělní mše svatá na TV Noe bývá většinou v 10.30 hodin
najdeme na TV Noe (televizní vysílání) nebo na internetu https://www.tvnoe.cz/
ale jsou i jiné možnosti přenášených bohoslužeb:
www.farnostck.cz (Červený Kostelec) má každý den živé vysílání mše sv.,
v pátek večer ve 20 hodin křížová cesta, v neděli ve 20 hodin adorace, na hlavní stránce najděte živé vysílání
Na internetu nalezneme i promluvy a kázání, např.:
pro katechezi s dětmi můžeme využít:
Můžeme také prožít bohoslužbu v kruhu rodiny.
Texty k nedělní liturgii nalezneme na serverech https://www.vira.cz  nebo www.liturgie.cz
Jak lze takovou bohoslužbu připravit nalezneme zde:
další odkazy, informace a nápady:
Ve čtvrtek 19. 3. na slavnost sv. Josefa, spolupatrona českých zemí, jsme vyzýváni ke zvláštním modlitbám
a skutkům pokání za českou zemi v naléhavé situaci, kterou prožíváme.
Ve Staré Boleslavi, u Palladia země české, kterému je tradičně připisována zvláštní ochranná moc nad českým národem,
bude sloužit mši sv. pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.
Tuto mši sv. bude vysílat TV Noe, přenos bude také na webu staroboleslavské farnosti (www.staraboleslav.com).