Nabídky a prosby pomoci

Přicházejí nám do kanceláře nabídky s pomocí. Jedná se o nejrůznější služby, které mohou v této době někomu vyřešit jeho tíživou situaci.
Pokud máte potřebu nějaké pomoci neváhejte se ozvat na náš farní e-mail: rkf.trutnov@dihk.cz
konkrétně čti dále….

Konkrétní nabídky:

hlídání malých dětí, doučování školních dětí přes Skype
Mladí z trutnovské farnosti nabízí pomoc těm, kteří ji potřebují:
Můžeme nakoupit a dovézt nákup nebo doručit roušky.

Nabízíme doučování po Skypu (nebo jinou formou přes internet), a to pro první i druhý stupeň,
pro střední školy pak angličtinu,
matematiku a fyziku (po domluvě bychom snad zvládli i další předměty:).
V případě zájmu kontaktuje, prosím, Doroteu Meisnerovou na čísle 732 979 610.


výroba a dodávka roušek
Mnoho žen se zapojilo do šití látkových roušek a mají taky v omezeném rozsahu zajištěn rozvoz.

Kontaktujte Marii Špicarovou, tel. . 604 447 246.


nákupy pro starší a nemocné
Nabízeli jsme zajištění nákupů pro seniory a nemocné. Většinou byla jejich odpověď, že si nabídky váží,
ale jsou zabezpečeni příslušníky své rodiny (a to je dobře!)
Pokud by presto měl někdo potřebu zajistit nákup, vyzvednout léky,…,
kontaktujte Marii Špicarovou, tel. . 604 447 246


prosba o modlitbu
Milí přátelé, jsem v kontaktu s přáteli ve Španělsku. Je to tam teď hodně zlé.
V nemocnicích chaos a nedostatek všeho. Zdravotníci se hroutí, musí rozhodovat,
koho zachránit a koho prostě nechat umřít. Mnozí nemocní umírají zcela sami,
nikdo z rodiny je nesmí navštívit, nemohou se rozloučit a pak jsou hned pohřbeni,
sotva kdo má u toho na hřbitově kněze…
Přišlo pozvání, abychom udělali něco smysluplného:
Zkusme v duchovním smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího,
vzít ho za ruku a pomodlit se Korunku k Božímu milosrdenství.
Nevíme, kde se tento člověk nachází, zda ve Španělsku, v Itálii či jinde na světě.
Přesto může tento nemocný přijmout útěchu a posilu.
(zaslíbení v tomto smyslu jsou v Deníku sv. Faustyny Kowalské, např. odst. 1684 a 1541).

Takto teď umírají stovky lidí, ale i nás se mohou modlit stovky!

(přeposlala nám Veronika Meisnerová)