Farní pouť a farní den

V neděli 6. září slavíme v kostele Narození Panny Marie farní pouť. Mše svatá bude od 9 hodin
V sobotu 5. září odpoledne zveme všechny farníky na farní den v Dračí rokli. Začátek v 15 hodin.