Duchovní naší farnosti

ICLic. ThLic. Ján Kubis, kněz

arciděkan Římskokatolické farnosti – arciděkanství Trutnov I
a administrátor excurrendo farnosti Trutnov III – Poříčí a farnosti Žacléř

Ján Kubis pochází z východního Slovenska z města Medzilaborce. Tam navštěvoval základní školu a Gymnázium, kde maturoval v r. 1994.
Po ukončení základní vojenské služby začal v r. 1995 teologická studia na RCBF UK Bratislava a na Teologickém institutu Košice.
Absolvoval kněžskou formaci v Seminári sv. Karola Boromejského v Košicích.

Po roční pastorační praxi ve farnosti Humenné a devítiměsíční pastorační praxi ve farnosti Voděrady nastoupil v r. 2000 na KTF UK
a do Arcibiskupského semináře v Praze. KTF UK ukončil v r. 2002. Téhož roku v červnu na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla byl vysvěcen na jáhna
a v září na svátek sv. Matouše přijal kněžské svěcení z rukou tehdejšího královéhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky OP.

V letech 2002 až 2006 působil jako farní vikář (kaplan) v České Třebové, od 1. 8. 2006 byl administrátorem farnosti Dolní Dobrouč
a k 1. 8. 2018 byl jmenován královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem arciděkanem v Trutnově.

V r. 2012 získal licenciát z teologie na PWT ve Wroclavi a v r. 2016 licenciát z kanonického práva na Katolické univerzitě v Lublinu.
Od r. 2012 pracuje na Diecézním církevním soudu v Hradci Králové.

…na stránkách diecéze

 

PhDr. Mgr. Jiří Pilz, kněz

vypomáhá ve farnostech Trutnov a Trutnov Horní Staré Město

Narodil se v Opočně v roce 1971, svátek má 24.4.

Vystudoval katolickou teologii na KTF UK v Praze (Mgr.) a jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (PhDr.).
Kněžské svěcení přijal 12. 7. 1997, posledním ustanovením byl děkanem ve farnosti Kostelec nad Orlicí, 
působí i jako psycholog ve zdravotnictví,  je členem Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR

…na stránkách diecéze

 


Josef  Čížek, 
trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Narodil se v Dolních Bučicích v roce 1945, svátek má 19.3.
Jáhenské svěcení přijal 27.9.2014

Jeho hlavní činností je duchovní péče o nemocné a staré lidi, podílí se na organizaci modlitebních setkání, slouží při liturgii.

…na stránkách diecéze

 


Ing. Bc. Michal Nesvadba

trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Narodil se v Uherském Hradišti v roce 1955,  svátek má 29. září
Jáhenské svěcení přijal 27.9.2014

Ve farnosti je zapojen převážně do pastorace (formace mládeže a ministrantů, výuka náboženství, příprava a organizace farních akcí),
slouží při liturgii.

…na stránkách diecéze