Aktuální informace ke koronavirovým opatřením

Ode dne 26. 4. 2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb.
Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:
   1. ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),
   2. dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
   3. rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.
Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Z tohoto důvodu od neděle 9. 5. 2021 už nebude zabezpečen on-line přenos mše sv. v 9.00.

Od neděle 16. 5. 2021 se vracíme k původnímu nedělnímu pořadu bohoslužeb,
mše svaté v arciděkanském kostele Narození P. Marie budou v 9.00 a v 18.30.
Mše sv. v 10.30 už od této neděle nebude.
I nadále zůstávají v platnosti nařízení Biskupství královehradeckého:
– v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje;
– nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů;
– mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání;
pokud by došlo k nechtěnému kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije dezinfekci ruky;
– při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou zpovědnicí.

Dispens od osobní účasti na nedělní mši sv. v kterémkoliv z následujících případů:
a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
b) jsou v povinné karanténě,
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

V arciděkanském kostele Narození P. Marie zůstávají i nadále v platnosti pravidla pro podávání sv. přijímání.

Rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti budou zabezpečeny uzavřením každé druhé lavice.