Aktuální opatření

V těchto dnech dochází opět k nařízení plošných opatření proti šíření koronaviru.
ČBK: „Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů
dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních
organizovaných hromadných akcích nad 100 osob

a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob.
Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob.
Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí.
Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob.
Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření
jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.“
(www.cirkev.cz ze dne 24. 7. 2020)
V naší farnosti se blížíme uvedeným kritériím pouze při nedělní mši svaté v 9 hodin,
kde se v současné době počet účastníků blíží ke 100.
Proto se připojujeme k doporučení o nošení roušek alespoň při této nedělní bohoslužbě.
Předpokládáme, že si věřící přinesou roušky vlastní, ale pro ty, ke kterým se tato informace nedostala,
budou v neděli u vchodu do kostela připraveny jednorázové roušky.
Pro účast na ostatních bohoslužbách (všední dny) ponecháváme rozhodnutí na věřících.
Připomínáme, že jsou stále platná opatření (pastorační pravidla) vydaná biskupem Janem 1.6.2020,
kde se m.j. uvádí:
– dezinfekce při vstupu do kostela
– nepoužívají se kropenky
– vynechává se pozdravení pokoje
– věřící mají svobodnou volbu způsobu přijímání Eucharistie: do úst či na ruku.