Aktuální pandemická situace

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb.
Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:
   – ochrana dýchacích cest,
   – dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
   – rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.
Neplatí již  ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Jiné (neliturgické) organizované akce a setkání umožněny nejsou.

V naší farnosti budou dvě nedělní dopolední mše svaté (9:00 a 10:30) ještě 2.5. a 9.5.
Od 16.5. bude v neděli dopoledne již jen jedna mše svatá a to v 9:00 (jak to bývalo)
Počet účastníků není omezen, nebudeme se proto na mše svaté zapisovat .
Budeme i nadále dodržovat všechna platná protipandemická opatření.
Od 3. května nebudou internetové přenosy nedělní mše svaté.