Přímý přenos nedělních bohoslužeb

V současné době nelze sloužit mši svatou s účastí věřících.
Otec Jano slouží mši svatou každý den a je vždy odsloužena zadaná intence.
Nedělní mše svaté vysíláme každou neděli od 9:00 hodin z kaple Božího Milosrdenství
přímým přenosem na internetu. Připojení je přes adresu:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
nebo kliknutím na následující odkaz:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být alespoň duchovně přítomni ve farním společenství
při nedělní mši svaté ve svém kostele (kapli).

Číst dál

Výzva našich biskupů

Výzva našich biskupů
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací
na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící, 
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní,
v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou.

Číst dál