Přímý přenos nedělních bohoslužeb

V současné době nelze sloužit mši svatou s účastí věřících.
Otec Jano slouží mši svatou každý den a je vždy odsloužena zadaná intence.
Nedělní mše svaté budeme od 18.10.2020 vždy v 9:00 hodin vysílat přímým přenosem na internetu.
Připojení přes adresu:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
nebo kliknutím na následující odkaz:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být přítomni ve farním společenství při nedělní mši svaté
ve svém kostele (kapli).

Číst dál